Redan förra året slog socialminister Lena Hallengren fast att det fram till år 2025 kommer att behöva anställas 136 000 nya undersköterskor framförallt inom äldreomsorgen. Det samtidigt som intresset för yrket minskar. 

– Antalet personer över åttio år ökar i Sverige. Vi har ökande behov av vård och omsorg, säger Lena Hallengren.

Lena Hallengren på väg in till pressträffen.

Nu kommer beskedet att regeringen tillsätter en särskild utredare som också ska fungera som nationell äldresamordnare och stötta kommunerna i att hitta lösningar på framförallt hur personalfrågan ska lösas. En av de viktigaste delarna kommer att vara arbeta med ledarskap och arbetsvillkor.

– Vi vet att ledarskap är avgörande. Man har också sett ett ett tydligt samband i forskningen med viljan att byta jobb och dåligt ledarskap. Arbetsvillkoren är också viktigt att granska för att få personal att stanna kvar, förklarade hon.

Den som kommer att bli äldresamordnare är Göran Johnsson tidigare ordförande för IF Metall.

– Jag tror att en förutsättning för att få till en bättre äldreomsorg är att få till en bättre samordning mellan kommunerna. Man måste också känna att om man jobbar inom äldreomsorgen så måste man känna att man belönas. Man ska göra ett jätteviktigt jobb om man då känner att man har ett ledarskap som är hopplöst och arbetsvillkor som är hopplösa så flyr man det här arbetet, säger han och menar att det måste ändras.

En fråga han vill lyfta är att fler män måste söka sig till äldreomsorgen och att en bättre mix skulle se till att yrket får bättre förutsättningar.

– Det finns inga så tunga jobb inom industrin att inte kvinnor kan söka sig dit och samma sak med män. Det finns inga jobb inom äldreomsorgen som de inte kan ta.

Enligt regeringens riktlinjer ska samordnaren inte bara ge stöd till kommunerna utan också se till att det startas förändringsarbeten i dem som ska leda till som leder till den personal som finns inom äldreomsorgen i dag stannar kvar och att nya söker sig det. Det ska göras genom att landets kommuner lär av varandras sätt att arbeta med detta och att de goda exempel som redan finns sprids. Samordnaren ska också föreslå välfärdstekniska lösningar och vägar att stärka ledarskapet.  

– Jag fick frågan i måndag och tackade ja i tisdags. Jag kommer att ta kontakt med Kommunals ordförande och ta tag i detta direkt, säger Göran Johnsson.

Marie Wiberg, Jenny Klingstam och Lena Hallengren.

Pressträffen där han presenterades hölls på  Hälleborgs äldreboende i Västerås. Där arbetar Undersköterskeupprorets grundare Marie Wiberg och  Jenny Klingstam.

– Jag valde att presentera nyheten här för att ni finns här. Jag tycker att det är bra att det finns ett Undersköterskeuppror och att ni sätter fokus på arbetsvillkoren för ert yrke, säger Lena Hallengren.