Två fackförbund inom LO- förbunden, Kommunal och Pappers visade lojalitet mot det fackliga löftet att inte gå med på sämre arbetsvillkor och oskäliga löner. De satte ner foten och hoppade av LO- samordningen inför årets avtalsrörelse.

Det är bara att gratulera Kommunals och Pappers medlemmar för avhoppet från en ond cirkel som bara skapat en stagnering av deras löneutveckling. Förhoppningen var att alla 14 förbund eller åtminstone majoriteten av dem skulle vara solidariska och sluta upp bakom Kommunal och Pappers och följa exemplet, men så blev det inte.  

Det var både rätt, nödvändig och modigt att Kommunal tog av sig industrins tvångströja och visar att LO:s största fackförbund är jordnära och lyssnar på sina medlemmar och tillvaratar deras intresse. Detta avhopp är historiskt och kommer förmodligen inte att begränsas enbart inom det svenska LO utan även globalt bli inspirerande för andra fackförbund som har samma principer som vi. Kommunals och Pappers avhopp främjar även andra av LO:s medlemmar framöver och förbättringarna kommer att tillfalla många arbetstagare

Att teckna runt 70 olika kollektiv- och branschavtal blir nog inte smärtfritt för oss på Kommunal med nya utmaningar men det kommer säkerligen att gå hela vägen med Kommunals 500 000 medlemmars stöd och uppslutning. Kommunal är tillräcklig starkt för att kunna driva igenom medlemmarnas ”legitima” krav på skäliga löner, humana arbetstider, lönehöjningar för yrkeskompetens, ansvarstagande, marknadsanpassade löner och extra lönesatsningar för bristyrken såsom bussförare och undersköterskor och de lågavlönade yrkesgrupperna med rejäla krontal.

Utan Kommunal stannar Sverige. Kommunals medlemmar inom 230 yrkesgrupper gör ett jättejobb i samhället och därför förtjänar de en lön som går att leva på och bra arbetsvillkor. De är beredda att gå ut i strejk.

Ett kollektivavtal handlar inte enbart om löner utan även om bra arbetsvillkor och statushöjning för alla yrkesgrupper. Det viktiga nu är att Kommunal utöver de ovan nämnda punkterna ska kämpa hårt för att heltid och tillsvidareanställning ska bli norm inom alla yrkesgrupper och inte minst för personliga assistenter. Kommunal ska jobba för att alla yrkesgruppers status och löner ska höjas. Undersköterskorna, framförallt inom äldreomsorgen och hemtjänsten, ska få drägliga arbetstider och skäliga löner. Kommunal måste jobba för att privata och små arbetsgivare ska bekosta fackliga tider för förhandlingar och uppdrag. En annan viktig punkt för medlemmarna är en justering av tjänstepensionen så att det blir större inbetalningar till den.

Utan Kommunal stannar Sverige. Kommunals medlemmar inom 230 yrkesgrupper gör ett jättejobb i samhället och därför förtjänar de en lön som går att leva på och bra arbetsvillkor. De är beredda att gå ut i strejk, till och med sympatistrejka för andra fackförbund om det skulle behövas. Detta blir ett sätt att få arbetsgivarna att förstå allvaret i arbetstagarnas rimliga krav.

Samhället är i en ständig förändring men vissa trender och övertygelser upprepas inom historien. Försämringar av arbetsvillkoren och arbetsgivarnas framfart och organisering är bara två exempel. Alla LO:s fackförbund och dess medlemmar måste bli solidariska med varandra, organiserade och engagerade för att kunna säga ifrån och förhindra antifackliga regeringar som håller på att bli ett faktum.