Jag vet egentligen inte om jag tycker det var ett dåligt beslut av Kommunal att hoppa av samordningen med LO. Kanske kommer det något gott ur det, kanske LO blir lite mer tillmötesgående.

På sikt tror jag dock att det bara är en nackdel att samverkan spricker. 

Jag är av den uppfattningen att vi står oss slätt om vi inte får med oss en bred politisk opinion via LO. För mig är det självklart att undersköterskeupproret får bäst genomslag om det fokuserar på att bli starka politiskt, att få folk att förstå att bara facket och en politik som står för samma värdegrund kan förbättra vår situation.

Det inte är LO som är motparten, det är Sveriges Kommuner och Landsting och deras kravlista är ingen vacker läsning. 

Vi bör ju ha i åtanke att det inte är LO som är motparten, det är Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (och därtill privata arbetsgivare) och deras kravlista är ingen vacker läsning. 

Om vi ska stå emot arbetsgivarnas krav som bland annat innehåller att arbetsgivaren ska få fullständigt egenbestämmande med arbetstider och lönefördelning så gäller det att vi alla arbetare står enade. 

Arbetsgivaren ger inga allmosor, det är kamp som gäller, och då är det en fördel att vara så många som möjligt.