Den 25 september avled en anställd efter att han kört ner med en åkgräsklippare i en damm.

Två dagar efter dödsolyckan på golfbanan besökte Arbetsmiljöverket arbetsgivaren. Då hade Barsebäcks golfbana inte inlett någon undersökning av hur olyckan kunnat hända. Arbetsmiljöverket kräver nu att arbetsgivaren gör det.

Myndigheten kräver också att arbetsgivaren ska göra en riskbedömning av ensamarbete och hur de anställda kan kalla på hjälp.

Det behöver också göras riskbedömning för arbete med olika åkgräsklippare och andra maskiner.

Arbetsmiljöverket såg också brister i det allmänna arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaren måste göra det tydligt vem eller vilka som har ansvar för olika arbetsmiljöuppgifter.

Senast den 25 oktober måste Barsebäcks golfklubb lämna in ett svar.