Det är i Sverigedemokraternas budgetmotion som de presenterar förslaget om ”oberoende arbetsmiljörådgivare, helt fristående från arbetstagarorganisationerna, istället underställda Arbetsmiljöverket”.

– Ett skyddsombud utan ett fack i ryggen är en tandlös tiger. Det kan inte göra någonting, konstaterar Lovisa Loan Sundman.

SD:s förslag är i linje med vad Svenskt Näringsliv tidigare drivit (läs mer i tidningen Arbetet här) och som fått ny aktualitet i samband med ett lagförslag som regeringen ska presentera under hösten. Enligt förslaget skulle det bli möjligt för regionala skyddsombud att göra besök också på arbetsplatser där facket inte har några medlemmar.

Lovisa Loan Sundman menar att Sverigedemokraternas motion innehåller så många felaktigheter att den inte ens borde kunna tas upp och behandlas i riksdagen:

– De saknar grundläggande kunskap om fackförbund eller skyddsombud. De gör misstaget att skriva att skyddsombuden är anställda av fackförbunden. Men skyddsombud och regionala skyddsombud är förtroendevalda och anställda av sin arbetsgivare.

SD skriver att fackförbundens nära band till Socialdemokraterna är ett problem och att de istället för att fokusera på medlemmarnas intressen driver S-frågor ”i en facklig kontext”.

– Jag undrar vad förbunden inom TCO och SACO som ju också har skyddsombud säger om det? Går Ledarna i Socialdemokraternas ledband? Och skyddsombuden nomineras av alla på arbetsplatsen, oavsett om man är med i samma fackförbund eller är oorganiserad, säger Lovisa Loan Sundman.

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR.

Skyddsombuden är ett viktigt komplement i den fackliga rörelsen och partsmodellen.

Heike Erkers, Akademikerförbundet SSR

Heike Erkers är ordförande i Akademikerförbundet SSR, som är ett SACO-förbund. Hon säger att Akademikerförbundet SSR är partipolitiskt obundna och inte går i något partis ledband: 

– Den fackliga rörelsen är större än så. SD verkar inte förstå hur arbetsmarknaden är organiserad.

Hon menar att skyddsombuden och facket är experter på sina verksamheter och vad som kan förbättras.

– Skyddsombuden är ett viktigt komplement i den fackliga rörelsen och partsmodellen. Skyddsombuden tillsammans med arbetsgivaren gör arbetsmiljö konkret på arbetsplatserna. Det handlar till exempel om social arbetsmiljö, ergonomi och arbete mot hot och våld, säger Heike Erkers.

Skyddsombuden på en arbetsplats utses av arbetskamraterna och ska arbeta för en bra arbetsmiljö och bevaka att det finns skydd mot ohälsa och olycksfall i arbetet. De ska också bevaka att arbetsgivaren följer kraven i arbetsmiljölagen.

De har rätt att ta tjänstledigt från jobbet för att sköta uppdraget, och ändå få sin lön från arbetsgivaren.