I minst tio års tid har Kommunal haft ett samverkansavtal med Hylte kommun. Under 2012 gnisslade samarbetet, men man lyckades enas om ett nytt avtal. På det stora hela anser Kommunal att samverkan har fungerat bra, men att det hänt något under det senaste året.

– Vi har blivit utsatta för beskyllningar och klagomål. Chefer och tjänstemän menar att vi hotar med 6:6a-anmälningar och tvister. Väljer man att prata om brott mot lagar och avtal som hotfullt så har man inte riktigt förstått. Då måste vi bryta avtalet, säger Katrin Karlsson, huvudskyddsombud för Kommunal i Hylte.

För en tid sedan blev Kommunals företrädare nekade att besöka en arbetsplats. Personalchefen skickade sedan ut ett mejl till alla chefer att inga fackförbund skulle få besöka medlemmar på arbetstid utan det måste ske på rast eller fritid.

– Det blev en himla uppståndelse. När vi tillsammans med ett ombud pratade med kommunledningen fick vi höra att det var ett missförstånd och att vi skulle vara välkomna, säger Katrin Karlsson.

En kort tid efter det mötet ville två fackliga företrädare gå på ett apt-möte på en gruppbostad. De blev återigen nekade att komma. Chefen hänvisade bland annat till sekretess.

– Vi har också sekretess och det har inte varit ett problem tidigare. Jag känner att man inte respekterar vår roll.

Under det här året har det varit turbulent inom skolan. På grund av dålig ekonomi har kommunen lagt ett varsel som berör 30 personer, varav en majoritet är kommunalare. Att samarbetet minst sagt haltar har gjort det svårare för Kommunal att ha samtal med berörda medlemmar.

En annan händelse som påverkade samarbetet med kommunen negativt var att en chef som medvetet valde att frångå LAS fick kommunledningens stöd. Kommunen fick betala ett skadestånd för lagbrottet.

Arbetsgivaren kan inte stoppa oss. Det skulle vara hindrande av skyddsombud.

Katrin Karlsson, huvudskyddsombud för Kommunal i Hylte.

Avtalet går ut den 27 december. Efter det får Kommunal och kommunen återgå till att ha skyddskommittéer och förhandlingar enligt medbestämmandelagen (MBL).

– Ingen har jobbat med det på länge och det saknas kompetens. Det blir en utmaning även för oss. Det blir dubbla processer eftersom samverkanssystemet mellan kommunen och de andra fackförbunden fortsätter, säger Katrin Karlsson.

Varför har det blivit så här?

– Det handlar om dålig styrning och ledning. En del chefer är nya på sina positioner. Jag tror att det grundar sig i okunskap. Jag hoppas inte att man gör så här uppsåtligt, säger Katrin Karlsson.

De ska ha ett möte med en ombudsman för att diskutera hur de ska lägga upp det fackliga arbetet framöver och hur de ska ha en dialog med medlemmar och ombud. Även de fall där de nekas träffa medlemmar på arbetstid ska tas upp.

– Arbetsgivaren kan inte stoppa oss. Det skulle vara hindrande av skyddsombud.

Under onsdagen ska de också ha ett medlemsmöte om de här frågorna.

Per Borg är kommundirektör i Hylte. Han säger till Hallands-Posten att det var överraskande att Kommunal säger upp avtalet.

– Vi har haft en dialog om detta ett tag med Kommunal. Det är de som har valt att säga upp avtalet. De har gjort så här en gång förut, 2012 tror jag att det var, och då jobbade vi fram ett nytt avtal.

Per Borg säger till Hallands-Posten att han inte känner igen sig i kritiken om att dialogen har fungerat dåligt.

– Det är deras upplevelse, men det finns alltid två sidor av myntet. Vi känner inte igen oss i att vi har varit nonchalanta.

Samverkansavtal

Samverkansavtal är kollektivavtal som delvis ersätter lagen om medverkande i arbetslivet, MBL.

Syftet med avtalen är att hitta effektivare former än regelrätta MBL-förhandlingar för att medarbetarna ska få inflytande på sin arbetsplats.

Fotnot: Bilden är licenserad via CC-BY SA 4.0 via Wikimedia.