Ett lokalt skyddsombud på Borås djurpark har gjort en så kallad 6.6a-anmälan till Arbetsmiljöverket. Där bifogas protokoll från skyddsronder i våras där det bland annat står att luckor till rovdjurshägn fungerar dåligt och att de ”lagas i bästa fall när de går sönder”, det finns mögel i lejonhusets källare, besökare når för lätt fram till tigrarnas galler, stegar saknar halkskydd och det förekommer ensamarbete vid riskfyllt arbete. 

Skyddsombudet skriver att anmälningar om tillbud blir liggande utan åtgärd och handlingsplaner, skyddsombuden involveras inte ordentligt, arbetsledare saknar utbildning i arbetsmiljö och det saknas en skyddskommitté.

Skyddsombudet är inte nöjt med arbetsgivarens svar och därför skickas anmälan vidare till Arbetsmiljöverket.

Kommunalarbetaren har pratat med det lokala skyddsombudet som gjort anmälan men hen vill inte kommentera saken. Vi har heller inte lyckats nå det regionala skyddsombudet. Örjan Byström, ombudsman på Kommunal avdelning Vänerväst har inte varit inblandad i ärendet men han säger:

– De skyddsombud som är i verksamheten är ju experterna. Här har det varit grejer som inte åtgärdats efter skyddsronder och då är det ju arbetsmiljölagen man har som verktyg. 6.6a kanske skulle användas mer än vad som görs i dag. Här har man haft en dialog med arbetsgivaren men de har ändå inte vidtagit de åtgärder som skyddsombuden tycker är relevanta. 

Det har varit fokus på djurparker inte minst efter de dödsolyckor som inträffat på senare år, vad säger du om att det ändå finns sådana här brister?

– Det är ju synd att inte arbetsgivaren tar det på större allvar. Men tyvärr är det ofta så att det måste hända något innan man vidtar åtgärder. Det är ändå vilda djur och de är inte pålitliga så man kanske behöver ha ett större säkerhetstänk och lyssna på skyddsombuden och anställda som lyfter brister. Ingen vill äventyra sitt liv och sin hälsa för att arbetsmiljön inte fungerar. 

Borås djurparks vd, Bo Kjellson, anser att djurparken följer regelverket och åtgärdar de brister som kan leda till skador.

– I vår replik står det att vi inte är bra på vissa saker, till exempel information till skyddsombud vid betydande förändringar i arbetsmiljön. Det som vi inte är bra på ska vi bli bättre på, säger han till Borås tidning.

6.6a

  • 6.6a är en anmälan som skyddsombudet först lämnar till arbetsgivaren för att få ett arbetsmiljöproblem löst.
  • Om skyddsombudet inte är nöjt med arbetsgivarens agerande kan anmälan skickas vidare till Arbetsmiljöverket som då kan göra inspektion och eventuellt med hot om böter kräva att arbetsgivaren löser arbetsmiljöproblemet.