Vid seminariet presenterade TCO sin rapport ”A-kassan fyra år efter att taket höjdes.”

Den beskriver att det endast är två av tio på arbetsmarknaden som får 80 procent av sin nuvarande lön i ersättning från a-kassan om de blir arbetslösa.

TCO vill att taket i a-kassan höjs från 25 000 till 30 000 kronor i månaden före skatt för att få 80 procent av lönen i ersättning vid arbetslöshet. Det motsvarar en höjning av högsta dagpenning från dagens 910 kronor till 1 090 kronor per dag.

Martin Ådahl sa att hans parti istället vill sänka högsta dagpenning till 800 kronor per dag och med en kraftigare avtrappning än nu efter 100 dagars arbetslöshet.

A-kassan utreds nu som en följd av överenskommelsen mellan regeringen, C och L. Martin Ådahl tror att kompromissen blir en höjning av taket men med kraftigare avtrappning än i dag.

Några sådana förslag kommer enligt honom inte förrän valåret 2022.

TCO vill att det införs en automatisk uppräkning av a-kasseersättningen varje år i takt med löneutvecklingen. Nu kommer en höjning av a-kasseersättningen 2022 ses som en reform att vinna röster på i valrörelsen, när det i praktiken är en återställare av tidigare års urholkning av a-kasseersättningen.

Martin Ådahl vill inte lova, men håller med om att det vore bra att införa en indexering av a-kasseersättningen.

Inte förrän Danmark sänkte ersättningarna, framför allt för de yngre, fick de modellen att fungera. Det här är viktigt.

Lars Calmfors

Nationalekonomen Lars Calmfors sa vid seminariet att forskningen visar att det finns ett samband mellan villkoren för a-kasseersättningen och de arbetslösas vilja att söka nya jobb.

Även om forskningen inte är entydig på den punkten menade Calmfors att hög a-kasseersättning utan avtrappning under lång tid minskar drivkraften att söka nya jobb.

Han tror därför att Centerns krav om en kraftigare avtrappning vore bra för att få fler i arbete. Som stöd för detta hänvisar han bland annat till Danmark och deras ”flexicurity-modell” som nu diskuteras mellan fack och arbetsgivare i Sverige för att ändra arbetsrätten.

Calmfors menar att Danmark hade problem med hög arbetslöshet på 80-talet när det var höga ersättningar i a-kassan under flera år för de arbetslösa.

– Inte förrän Danmark sänkte ersättningarna, framför allt för de yngre, fick de modellen att fungera. Det här är viktigt. I Sverige finns missuppfattningar om flexicurity-modellen, att den ska vara som på 80-talet. Men då fungerade den alltså inte i Danmark, säger han.

TCO:s a-kasseexpert Mats Essemyr förklarade att TCO inte vill se kraftigare avtrappningar i a-kassan. Och han betonade vikten av att de arbetslösa får tid och ekonomisk trygghet att söka arbete som motsvarar deras utbildning och kompetens.

– Det är avgörande för den ekonomiska tillväxten i samhället, sa han.