Som en del av januariöverenskommelsen har nu regeringen slopat kravet på kollektivavtalsenliga villkor vid nystartsjobb för allt utom lön.

Det innebär att arbetsgivaren bland annat inte behöver betala arbetsskadeförsäkring, föräldrapenningtillägg eller tjänstepension för anställda med nystartsjobb.

– Det är helt oacceptabelt att staten dumpar villkoren på arbetsmarknaden med skattepengar, säger Adnan Habibija, arbetsmarknadspolitisk utredare på LO.

Nystartsjobben infördes av alliansregering 2007 och är en lönesubvention för att anställa nyanlända och långtidsarbetslösa.

Den socialdemokratiska regeringen införde för två år sedan krav på kollektivavtal eller kollektivavtalsenliga löner och villkor för nystartsjobben.

– Vi vill ha kollektivavtalsenligavillkor, ett krav på kollektivavtal är inte möjligt att ställa på grund av EU-regler. Det är absurt att nystartsjobben varit de enda subventionsjobben som inte haft det kravet, sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson till Arbetet när kravet infördes den 1 februari 2017.

När nu reglerna ändras igen motiveras det med att det kommer att leda till fler nystartsjobb.

– Förslaget förväntas leda till fler nystartsjobb genom att fler arbetsgivare kan anställa med nystartsjobb. På så sätt kommer fler personer som varit arbetslösa länge, eller som är nyanlända i Sverige, att gå från arbetslöshet till arbete, skriver regeringen i ett pressmeddelande.

I de utdragna regeringsförhandlingarna som utmynnade i januariavtalet drev Centerpartiet frågan om att slopa kravet. 

– Det handlar bland annat om att man slipper skaffa försäkringar som är krångliga för mindre företagare att ordna på egen hand. Det är en av de saker som stoppat småföretag att utnyttja den lönesubvention som nystartsjobben innebär, säger partiets arbetsmarknadspolitiska talesperson, Martin Ådahl, till Svenska Dagbladet.

Men det är ett argument som inte biter på Adnan Habibija.

– Det handlar ju bara om att betala en faktura. Svenska företag är oftast mycket kompetenta så det ska de nog klara av.

Samtidigt tror även han att det slopade kravet kommer att leda till fler nystartsjobb.

– När kravet på kollektivavtalsenliga löner och villkor infördes så minskade antalet nystartsjobb markant. Så det här kan nog leda till fler sådana anställningar.

Men han ser det som ett stort problem att redan utsatta grupper förlorar mycket av skyddet på arbetsmarknaden.

– Vi har till exempel haft ett stort antal dödsolyckor den senaste tiden. Att då ta bort kravet på kollektivavtalsförsäkringar innebär att de anhöriga kan gå miste om efterlevandeersättningen och begravningshjälpen. Det är bara ett exempel på vad Centerpartiets politik kan innebära.

Försäkringar som ingår i kollektivavtal

Avtalspension– Kompletterar den allmänna pensionen och bekostas av arbetsgivaren.

Avtalsgruppsjukförsäkring – Ett komplement till ersättningen från Försäkringskassan.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada – Ersättning vid arbetsskada och arbetssjukdom.

Tjänstegrupplivförsäkring– Ersättning till efterlevande vid dödsfall och begravningshjälp.

Föräldrapenningtillägg – 10 procent av lönen vid föräldraledighet.

Premiebefrielseförsäkring – Betalar in till avtalspensionen vid föräldraledighet och sjukskrivning

Försäkring om avgångsbidrag– Ersättning vid uppsägning på grund av arbetsbrist.

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.