Jämlikhet på arbetsplatsen, medbestämmande i företaget och en arbetsorganisationen för samarbete. 

På fackförbundet Metalls kongress 1985 formulerades nio principer för det goda arbetet. Med sig hade man ILO:s formulering: ”Arbete är ingen vara”. 

Även LO hakade på. Nu skulle annat än bra löner stå i fokus. Sedan kom ”det goda arbetets” bromskloss, 90-talskrisen.

– Vi märkte ganska fort när 90-talskrisen kom att det här med att försöka få gehör hos arbetsgivaren för att människor ska utvecklas på sitt arbete, det var inget de brydde sig om, säger IF Metalls avtalssekreterare Veli-Pekka Säikkälä under ett seminarium anordnat av Arbetets ledarredaktion på politikerveckan i Almedalen. 

Men nu är ett ganska bra läge att lyfta principerna igen, menar Veli-Pekka Säikkälä. 

Det råder brist på arbetskraft i många yrken och konjunkturen är, än så länge, inne i ett bra läge. 

Under LO-kongressen 2016 togs initiativ till en modern version av projektet, som fått namnet Det goda arbetet i en ny tid

Carola Löfstrand, utredare på LO, är projektledare. Under hösten ska en hemsida tas fram med verktyg och webbenkäter. 

Parallellt ska ett program och strategier tas fram och en första avrapportering ska ske på nästa LO-kongress år 2020. 

Men redan nu står det klart att fokus inte ska ligga på LO-rapporter. 

– Efter valresultatet blev det tydligt att vi behöver prata om de här frågorna ute på arbetsplatserna, säger Carola Löfstrand.

Artikeln har tidigare publicerats av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.

Områden som ska behandlas i projektet är: 

  • Arbetsplatsens demokrati, organisering och ledning.
  • Arbetets innehåll, arbetsmiljö och hälsa. 
  • Kompetensutveckling, omställning och trygghet. 
  • Anställning, villkor och arbetstider.