Ingen av de ansvariga i Bergkvarabuss som har fattat beslutet om inhyrningen vill svara på Kommunalarbetarens frågor. De hänvisar till företagets marknadschef och presstalesperson Simon Sandberg.

Han bekräftar att Bergkvarabuss hyr in bussförare i Göteborg från det portugisiska bemanningsföretaget Zuecotaogiro Unipessoal Lda. 

– Vi gör detta på grund av förarbrist i Sverige, säger han.

Men Simon Sandberg förnekar Kommunals påstående att det rör sig om två förare från Rumänien.

– Vi hyr in en portugisisk förare. Det kan bli tal om ytterligare en, beroende på hur vår beläggning ser ut närmare högsommaren, säger Simon Sandberg.

Kommunal har i förhandling krävt att om ett bemanningsföretag anlitas så ska det vara anslutet till Bemanningsföretagen inom Almega och följa bemanningsavtalet med LO.

Bergkvarabuss säger nej till det kravet.

– Att gå med i Bemanningsföretagen är något som bemanningsföretaget självt får ta ställning till.

Simon Sandberg säger att orsaken till att Bergkvarabuss anlitar det portugisiska bemanningsföretaget är att de har en relation till företaget sedan tidigare.

– Vi har en nuvarande medarbetare som är engagerad i bemanningsföretaget. Vi har anlitat det tidigare.

Bergkvarabuss har en starkt säsongsbetonad verksamhet när det kommer till vår beställningstrafik, vilket i många fall omöjliggör något annat än säsongs- eller visstidsanställning.

Simon Sandberg, Bergkvarabuss

Enligt LO:s bemanningsavtal med Bemanningsföretagen ska löner och andra villkor följa det som gäller på den arbetsplats där de inhyrda ska arbeta. Simon Sandberg säger att den inhyrde bussföraren inte ska få sämre villkor än Bussbranschavtalet.

Men han kan inte svara på vad den inhyrda föraren tjänar.

– Det är upp till bemanningsföretaget att svara på, de betalar ut lönen till de inhyrda medarbetarna. Vi som kund till bemanningsföretaget har åtagit oss att betala ersättning för arbetstagaren motsvarande svenskt kollektivavtal, inklusive sociala avgifter, semesterersättning, traktamente och försäkring.

Kommunalarbetaren har sökt Zuecotaogiro Unipessoal Lda för att få veta villkoren för den förare som hyrs ut till Bergkvarabuss.

Den inhyrde föraren ska köra beställningstrafik för Bergkvarabuss inom och utanför Sverige.

– Våra uppdrag varierar stort. Bland annat kan det röra sig om kryssningsanlöp och rundresor med internationella kunder. Då det mestadels kommer att handla om resor med utländska turister ställer vi krav på språkkunskaper i engelska, inte i svenska, säger Simon Sandberg.

Han utesluter inte att fler bussförare kommer att hyras in och då till fler platser än i Göteborg.

– Just nu är det inte aktuellt, men det kan komma att bli aktuellt beroende på hur vår bemanningssituation ser ut under vår högsäsong.

Kommunal har i förhandlingar med Bergkvarabuss hävdat att förarbristen i Sverige hade kunnat lösas om företaget erbjudit de många behovsanställda fasta tjänster och gett förarna bättre villkor.

Simon Sandberg håller inte med om att det vore ett bättre alternativ.

– Bergkvarabuss har en starkt säsongsbetonad verksamhet när det kommer till vår beställningstrafik, vilket i många fall omöjliggör något annat än säsongs- eller visstidsanställning, säger han.

Du behöver inte vara raketforskare för att inse att Bergkvarabuss gör så här för att det är billigare för företaget.

Martin Andreasson, Kommunal

Martin Andreasson, som förhandlade med Bergkvarabuss om inhyrningen, tycker att företagets agerande är mycket bekymmersamt.

– De slår in på en extremt farlig väg. Det här kan sprida sig som en löpeld över Sverige och hota våra avtal och den svenska modellen.

Även om Bergkvarabuss hävdar att förarna ska få löner enligt Bussbranschavtalet är det inte säkert att de får mer än ingångslönen, vilket på sikt kan pressa ned allas löner.

Martin Andreasson skräder inte orden om hur han tycker att Bergkvarabuss agerar.

– Det är för jävligt helt enkelt. Svenska kollektivavtal ska gälla i Sverige istället för att de utnyttjar utländsk arbetskraft som de nu gör. Du behöver inte vara raketforskare för att inse att Bergkvarabuss gör så här för att det är billigare för företaget.

Han menar att detta kommer att skada Bergkvarabuss på sikt, för detta gör det inte lättare att rekrytera förare i Sverige i framtiden.

– Det vore bättre att erbjuda bättre anställningsvillkor och mer betalt. Det skulle lösa förarbristen, säger Martin Andreasson.

Kommunal funderar nu på hur de ska gå vidare efter att Bergkvarabuss struntade i Kommunals krav i förhandlingen om bemanningsbolaget.

Ombudsman Mario Gavran på förbundskontoret lovar att fortsättning följer. Men han kan inte nu säga på vilket sätt.

– Det är det vi nu diskuterar och överväger, säger han.