– Varför ska inte de privata arbetsgivarna vara med och ta sitt ekonomiska ansvar precis som kommuner och landsting gör, frågade Stockholmsombudet Selda Elcim kongressen, och fick med sig en majoritet av ombuden på den linjen.

Kongressen beslutade också, enligt samma motion, att Kommunal ska jobba för att få in i kollektivavtalen att ersättning ska ges för fackliga uppdrag där det finns många små arbetsgivare.

Som det ser ut i dag får Kommunal själva stå för kostnaderna för regionala fackliga ombud och regionala skyddsombud på många små arbetsplatser.

Men förbundsstyrelsen menade i sitt yrkande att arbetsgivarna inte är intresserade av detta och att förutsättningar saknas för att få i sådana skrivningar i avtalen.