Den motion som lockade många talare handlade om att det ska skrivas in i verksamhetsplanen att det ska finnas ungverksamhet i varje sektion. En av de som talade sig varm för det var Elin Ljunggren, avdelning Sydost. 

– Som 24 år ung medlem och aktiv i 1,5 år känns det otroligt mäktigt att få stå här och tala inför er i dag. Däremot ställer jag mig kritisk till att avslå en motion som handlar om att stärka ungverksamheten på sektionsnivå, sade Elin Ljunggren.

Hon menade att unga ibland när de vill engagera sig får höra att det inte finns facklig tid eller budget för dem och att alla unga inte vill bli skolinformatörer eller sitta i en styrelse.

– Man måste kunna vara engagerad på hemmaplan. Om vi skapar ungverksamhet på sektionsnivå kan inte sektioner neka unga att engagera sig. Om vi ska bli 600 000 medlemmar kan vi inte slösa bort ungas engagemang, sade Elin Ljunggren.

Flera ombud höll med henne, men det var också flera som varnade för att bestämma uppifrån hur de unga ska arbeta. Felix Finnveden, avdelning Stockholm, som tidigare varit ungdomsansvarig och på förra kongressen var med om att driva igenom att Kommunal ska ha lokala ungkommittéer och en central ungkommitté, konstaterade att det kändes konstigt att tala emot motionen.

 – Det är superviktigt att unga får vara med och bestämma. Ungverksamheten är superviktig, men vi ska inte centralisera beslutsordningen. Unga ska bestämma över ungverksamheten, det är därför vi har ungkommittéer, sade Felix Finnveden.

Andra berättade hur de som unga blivit motarbetade och att det riskerar att skapa konflikter om det blir ett tvång på sektionerna att ha en ungverksamhet. 

Förbundsstyrelsen hade yrkat avslag på förslaget, men efter att ha lyssnat på argumenten ändrade de sig till att föreslå att det skulle anses besvarat.

– Det betyder inte att vi tänker toppstyra ungverksamheten. Det är de lokala ungkommittéerna som ska bestämma huret. Vi behöver fortsätta jobba för en starkare ungverksamhet och se till att de lokala ungkommittéerna får ett större ansvar, sade förbundsstyrelsens föredragande Jeanette Forslund. 

Det fanns dock ombud som ville avslå den aktuella att-satsen – men kongressen gick på förbundsstyrelsens linje och beslutade att besvara den.