– Det vi säger är egentligen att det finns ett utrymme för att använda mer pengar, säger LO-ekonomen Åsa-Pia Järliden på en pressträff där LO-ekonomernas syn på det ekonomiska läget presenteras.

Ekonomerna pekar i sin prognos på att den offentliga bruttoskulden, genom amorteringar och tillväxt, har sjunkit kraftigt som andel av BNP de senaste tio åren. 

Åsa-Pia Järliden.

– Vi har en positiv skuldutveckling. Det innebär också möjligheter, säger Åsa-Pia Järliden.

Resonemanget går ut på att Sverige prioriterar fortsatt skuldminskning i nuläget, men att det finns ett utrymme för att i stället satsa mer på välfärdstjänster.

LO-ekonomerna vill att man drar ner på ambitionerna att betala av på statsskulden och i stället ökar utgifterna för generella statsbidrag till kommuner och landsting, där behovet är stort på grund av demografiska förändringar.

Åsa-Pia Järliden säger på pressträffen att statsfinanserna är goda samtidigt som kommunerna går på knäna. I rapporten ställs frågan vad är det för vits att staten är rik om kommunerna är fattiga. 

Man menar att detta också skulle ge en något högre tillväxt och därmed bättre utveckling på arbetsmarknaden. 

Mer generellt beskriver LO-ekonomerna en avmattning i ekonomin.

– Det är ett fall i tillväxttakten, men man kan fortfarande betrakta det som en högkonjunktur, säger ekonomen Håkan Hellstrand på pressträffen.

Som förklaringar lyfts fram bland annat internationella faktorer som att det hackat i tillväxtmotorn Tyskland, samt nationella omständigheter så som gungning på bostadsmarknaden.

Men även om högkonjunkturen försvagas ser LO-ekonomerna inte någon snabbt närmande lågkonjunktur. 

Artikeln är tidigare publicerad av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.