I dag manifesterar Kommunal, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund tillsammans mot nedskärningar i välfärden i Kungälv. Initiativet till en gemensam protest togs av Ulrika Winblad, Kommunals ordförande i Kungälv. Hon menar att kommunen underbudgeterat vård, skola och omsorg genom att inte öka resurserna i den takt som behoven ökat.

– Kommunen har i många år effektiviserat och gjort rena besparingar. Det drabbar medlemmarna i våra tre fackförbund. Genom att gå ihop och protestera gemensamt kan vi få en starkare röst, säger Ulrika Winblad.

Manifestationen hålls utanför stadshuset i Kungälv i samband med att kommunfullmäktige ska besluta om de ekonomiska ramarna fram till 2023. Ulrika Winblad säger att hon under sina två år som ordförande märkt av en hårt pressad arbetsmiljö i kommunen.

– Besparingarna måste få ett slut. Kommunen har ett överskottsmål på fyra procent samtidigt som stora satsningar behövs. Det är som att tänja ut ett gummiband, drar man det för långt så brister det. Nu har gummibandet brustit, arbetsmiljön är ohållbar. Vi kräver fler arbetskamrater, mer resurser och en bättre arbetsmiljö inom vård, skola och omsorg, säger Ulrika Winblad.

Den här manifestationen handlar om det mänskliga värdet. Om vår arbetsmiljö, men också om våra barn och äldre som drabbas av en försämrad välfärd.

Ulrika Winblad

Den pressade arbetsmiljön drabbar också lärarna och eleverna. Det säger Fredrik Dahlberg som är ordförande för Lärarnas riksförbund i Kungälv.

– Det har varit besparingar under lång tid. Det slår mot våra medlemmar och mot eleverna. Mest påverkas grundskolan där antalet elevassistenter minskats, klasserna blivit större och där man skurit ner på elevhälsan. Vi vill skicka en tydlig signal om att det inte är en hållbar situation. Det är direkt skadligt att spara mer, säger Fredrik Dahlberg.

Ulrika Winblad lyfter även att fackens medlemmar ofta saknar inflytande över arbetsgivarens beslut.

– När våra medlemmar får vara med i besluten kan vi utveckla verksamheten, men ofta blir vi överkörda. Det har blivit väldigt påtagligt under mina år som ordförande. Nu ska vi ta näven ur fickan och bladet ur munnen. Förhoppningsvis kan politikerna i kommunfullmäktige ta intryck av det som händer utanför, säger Ulrika Winblad.

Till manifestationen är både medlemmar från fackförbunden och allmänheten inbjuden. Hon hoppas på en stark uppslutning.

– Under första maj gjorde LO-förbunden en enorm kraftansamling mot nazistiska NMR som demonstrerade i Kungälv. När våra värderingar hotas tar facken upp kampen. Den här manifestationen handlar om det mänskliga värdet. Om vår arbetsmiljö, men också om våra barn och äldre som drabbas av en försämrad välfärd. Vi ska visa igen att vi står starka tillsammans, säger Ulrika Winblad.