I slutet på maj håller Kommunal kongress. Då ska det väljas en ny förbundsledning och förbundsstyrelse. Men särskilt nytt i förbundsledningen ser det inte ut att bli. Den enda som är nominerad till ordförande är nuvarande ordförande Tobias Baudin. Andra vice ordförande och avtalssekreterare Lenita Granlund sitter också säkert – hon är den enda nominerade till den posten.

Till årets kongress föreslår förbundsstyrelsen att antalet personer i förbundsledningen minskas från fyra till tre personer. Därför finns det två nomineringslistor utifrån om förändringarna går igenom eller inte. Valberedningen, som presenterar sitt förslag på kongressens första dag, kommer också att ha två olika förslag.

På nomineringslistan till en förbundsledning med fyra personer är nuvarande tredje vice ordförande Lisa Bengtsson nominerad att fortsätta på den posten. Men hon är också nominerad till första vice ordförande, som i dag är Per Holmström. Han är i sin tur nominerad både till första och tredje vice ordförande. Till tredje vice ordförande är också Jessica Klemetsson, ordförande i avdelning Stockholm och ledamot av förbundsstyrelsen, nominerad.

Om stadgeändringarna går igenom ska det bara väljas tre personer till förbundsledningen. På den nomineringslistan är det bara Per Holmström som har en utmanare – Lisa Bengtsson är också hon nominerad till första vice ordförande. Om kongressen beslutar om att minska antalet personer i förbundsledningen blir det alltså antingen Per Holmström eller Lisa Bengtsson som får lämna ledningen.

Till förbundsstyrelsen finns både nuvarande ledamöter och nytillskott bland de nominerade. Antalet nominerade till de fjorton ordinarie platserna är runt 40.

På kongressen ska det även väljas revisorer.

Kommunals kongress äger rum den 21-24 maj i Älvsjö i södra Stockholm.