Undersköterska är ett bristyrke. Snart försvinner fler av oss på grund av att vi når pensionsåldern. Med oss försvinner samtidigt mycket kunskap. I dag vårdas många äldre multisjuka utanför sjukhusen med undersköterskor som främsta vårdgivare. Finns det inte duktiga och erfarna undersköterskor i verksamheterna kan man inte driva dem. Utan oss skulle många avdelningar och enheter tvingas stänga.

För att vården ska fungera behöver man behålla erfaren personal så länge det går. Där är arbetstidsfrågan av avgörande betydelse. Om 80 procents arbetstid räknades som heltid för alla över 55 orkar vi arbeta längre.

Den kunskap man får med lång erfarenhet är inget man kan lära sig på omvårdnadslinjen. En modell med kortare arbetstid skulle ta tillvara den kunskapen. Det är ett sätt att trygga personalförsörjningen. Om vi arbetar mindre får vi mer återhämtning vilket minskar sjukskrivningarna.

Jag märker redan i dag att det är väldigt få av mina arbetskamrater som fyllt 55 år som orkar arbeta heltid. Många kollegor arbetar 80 procent för att orka och tvingas betala för det ur egen ficka, både i dag och i morgon med lägre pension som följd. Det är tufft.

Samtidigt pratar politikerna ständigt om att höja pensionsåldern. Har man ett jobb som inte är tungt fysiskt kan det fungera. Men vi andra, ska vi jobba till 75 med rollatorer på våra jobb för att få en pension att leva på?

Det pratas bara om att villkoren måste bli bättre, men det händer ingenting.

Jag är snart 62 år och har opererat ryggen. Jag jobbar, och går och tränar hos sjukgymnasten för att orka jobba. Jag jobbar 95 procent nu men är rädd att förlora pension.

På min arbetsplats är vi ett bra team – det gör mycket. Att få tillbaka av patienter och arbetskamrater gör att man orkar lite mer. Men att jobba med människor tar också, både fysiskt och mentalt. Man behöver återhämtning för att få energin tillbaka. Ge oss möjligheter att orka.

Folk skyr vården som det ser ut i dag. Facket borde vara mer aktiva och sätta press på arbetsgivarna. Det pratas bara om att villkoren måste bli bättre, men det händer ingenting. Varken från politikerna eller från facket. Det är det som är så hemskt.

Jag har skrivit en motion om den här frågan till Kommunals kongress som hålls 21-24 maj. Om du som jag tycker att vi som är över 55 ska arbeta 80 procent och få heltidslön, prata med ett kongressombud från din del av landet.

Om debattören

Yrke: Undersköterska.

Bor: Uppsala.

Viktigaste fackliga frågan: Att få villkor som gör att vi undersköterskor klarar av att jobba till 67.