Redan förra våren gjorde en läkare på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg en polisanmälan efter att två boende på ett äldreboende i Mölndal kommit in till sjukhuset med misstänkt låga blodsockervärden. Sjukhusets utredning visade att de tillförts insulin, som de inte var ordinerade. Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, utredde uppgifterna och kom fram till att det fanns brister i boendets insulinhantering. Oöppnade förpackningar med insulin förvarades i de boendes olåsta kylskåp. Verksamheten vidtog vissa åtgärder och drog till exempel in delegeringar.

Tidningen Mölndalsposten avslöjade misstankarna i januari i år. Då hade ingenting hänt i polisutredningen. Men efter publiceringen gjordes ytterligare en anmälan, något som tidningen berättade i april. Det fick polisutredningen att röra på sig.

– Nu var det så att man inledningsvis hade en svag misstanke. I januari stärktes den när det kom ytterligare fall, så det är därför utredningen nu har inletts, säger kammaråklagare Stina Lundqvist till Mölndalsposten.

I det tredje fallet sågs enligt Aftonbladet inga tecken på att extra insulin tillförts, däremot hade patienten onormalt låga blodsockervärden. Överläkaren som kontaktade polisen säger till tidningen att det finns andra mediciner som kan ge samma låga värden.

Den tredje personen avled, men om orsaken beror på de låga blodsockervärdena har inte slagits fast.

Det finns ännu ingen misstänkt.

– Vi har en eller flera personer som vi tittar på, men vi har inte satt upp någon som skäligen misstänkt ännu. Vi hoppas kunna nå dit snart, säger kammaråklagare Stina Lindqvist till Aftonbladet.

Utredningen kompliceras av att boendet i januari togs över av kommunen från Vardaga, som drivit det i flera år. En del personal som jobbade tidigare har slutat och nya har börjat.

Jeanette Johansson, ordförande för Kommunals sektion i Mölndal, berättar att personalen får hjälp av företagshälsovården med att hantera att deras arbetsplats är föremål för en brottsutredning. Hon besökte boendet på måndagen och säger att det just nu är ganska lugnt bland personalen.

– De kommer få stöttning och hjälp av Previa och får träffas i grupp och prata om det här. Än så länge tycker jag att det är en ganska bra stämning och att de har fångat upp personalen på ett bra sätt. Nu har det kommit upp mycket i media men jag var där senast i går och då var det en lugn och trygg stämning, säger Jeanette Johansson.

Det kan ju vara en anställd som har gjort detta, hur påverkar det personalen att man kanske går runt och misstänker varandra?

– Det är ingenting som jag har uppfattat att man gör. En del personal är kvar och en del är inte kvar, så det är väldigt svårt att säga. Än så länge är det inte ett problem. Sen är det ju fortfarande inte utrett vad det här handlar om, det får utredningen visa om det är så.

Det har funnits brister på boendet som bidrog till att Mölndals kommun inte förlängde avtalet, bland annat i kundnöjdhet. Kommunen menade också att Vardaga ifrågasatte biståndsbeslut om vilka brukare som hade rätt att få plats på boendets korttidsavdelning. En Ivo-utredning från 2017 kritiserade också boendet, bland annat för att det fanns personal som inte hade tillräckliga kunskaper i svenska.

Jeanette Johansson säger att Kommunal hade svårt att få komma in på boendet när det drevs av Vardaga. Det fanns inga arbetsplatsombud eller skyddsombud och hon själv var inte välkommen. Den enda som arbetsgivaren inte kunde neka var det regionala skyddsombudet.

– Men efter att kommunen har tagit över har de både ökat bemanningen och ändrat schemat och allt sånt, så det har blivit mycket bättre än det var innan. Man har skapat rutiner på ett helt annat sätt, så vi ser en stor förändring. Framför allt att man höjt bemanningen och anställt folk, säger hon.