I dag presenterade regeringen sin utredning av arbetsrätten. Det handlar, i stort sett ordagrant, om samma formuleringar som man kom överens om i januariavtalet med C och L.

Utredningen ska redovisas i maj nästa år och kommer att ha fyra deluppdrag.

Det ska presenteras lagförslag för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i LAS”.

I utredningsdirektiven slås fast att utredaren ”ska beakta företagens behov av flexibilitet och utifrån detta föreslå tydligt utökade undantag från turordningsreglerna.”

Men man har också lagt ett förbehåll:

”Arbetstagarorganisationernas rätt att förhandla om turordningen vid arbetsbristuppsägningar ska fortsatt finnas kvar. Utredaren bör även värna parternas möjlighet att i kollektivavtal, på både central och lokal nivå, avvika från reglerna om turordning” står det i direktiven.

Den andra av de fyra delarna går ut på att presentera lagförslag för att ”stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling och anställdas omställningsförmåga”.

”Arbetsgivares ansvar för kompetensutveckling är i flera delar i dag otydligt och är i vissa delar otillräckligt. För att möta behoven på dagens arbetsmarknad behöver ansvaret ses över i syfte att stärka arbetsgivarens ansvar för kompetensutveckling och den anställdes omställningsförmåga”, skriver man i direktivet till utredaren.

Man ska också presentera lagförslag för att göra det billigare för mindre företag att säga upp anställda ”samtidigt som rättssäkerhet och skydd mot godtycke upprätthålls”.

Man ska, enligt direktiven, särskilt fokusera på uppsägningar på grund av personliga skäl som redan ogiltigförklaras av domstolen och de kostnader – exempelvis skadestånd – som då uppstår för arbetsgivaren.

Den fjärde uppgiften är att ta fram lagstiftning i syfte att ”skapa en bättre balans i anställningsskyddet för personal med olika anställningsvillkor.”

”Sverige är ett av de länder inom OECD där den arbetsrättsliga skillnaden mellan anställningsformen tillsvidareanställning och tidsbegränsade anställningar är allra störst. Det bör därför skapas en bättre balans i anställningsskyddet för arbetstagare med olika anställningsvillkor, samtidigt som nuvarande anställningsformer och de grunder som finns i dag för tidsbegränsade anställningar ska finnas kvar”, slår man fast i direktiven.

Utredare blir justitierådet Gudmund Toijer som bland annat varit med och utvecklat huvudentreprenörsreglerna i byggavtalet.

LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson är inte nådig i sin kritik mot utredningen som tillsatts för att förändra las.

– Den kommer inte att lösa ett enda problem, säger han.

– Det här är helt fel väg att gå på svensk arbetsmarknad. Det löser inga av de problem som både vi och arbetsgivarna ser i dag. Så det här är ett stort steg i fel riktning, säger Karl-Petter Thorwaldsson.

Direktiven till utredningen slår fast att utredaren ska presenteras lagförslag för ”tydligt utökade undantag från turordningsreglerna i las”. Det är fel fokus anser Karl-Petter Thorwaldsson.

– Problemen med de stora omställningsbehoven är mycket mycket större än om vi ska göra ett undantag till vid uppsägning. Det är ett stort felsteg som inte kommer att lösa ett enda problem.

Samtidigt finns det skrivningar om utökat ansvar för kompetensutveckling till exempel?

– Ja, det är en av fyra bra saker, även om det är nattsvart det man ska utreda.

Det Karl-Petter Thorwaldsson ändå är positiv till är valet av utredare, justitierådet Gudmund Toijer, som är ett förslag parterna tagit fram gemensamt.

Han lyfter också att utredningen säger att det ska vara balans mellan olika typer av anställningar, och att det är bra att parternas förslag ska väga tyngre än utredningens om de kan enas i de förhandlingar som nu inletts.

När det gäller parternas chans att komma fram till ett gemensamt förslag tror Karl-Petter Thorwaldsson att den blivit bättre nu när direktiven har lagts fram.

– Nu vet arbetsgivaren vad de skulle ha att vinna på att inte förhandla och det är ökat undantag, från två till tre kanske, i turordningsreglerna. Det betyder ju ingenting för dem, det är inte det de är ute efter.

Karl-Petter Thorwaldsson säger att många internationella företag förlägger verksamheten i Sverige just för att vi har en så flexibel arbetsrätt jämfört med många andra länder som har betydligt längre uppsägningstider och bättre skydd framför allt för äldre.

Det gör att omställningskostnaderna redan är relativt låga i Sverige.

– Därför är man så förbannad över att det kommer just i Sverige. Vi har världens bäst fungerande arbetsmarknad, vi har höga löner och bra konkurrenskraft. Det är för att vi är duktiga på omställning. Vi i facket skyddar inte varje jobb utan vi skyddar varje anställd i Sverige, och det mycket effektivare vid omställning.

Att då gå in och ändra i lagstiftningen när det gäller anställningstryggheten känns gammeldags, säger han.

–  Jag undrar om inte C och L har fastnat i en debatt som är 20 år gammal. Vi är världsbäst på att få folk i arbete och vi ska inte låta den här utredningen sabba det.

Kommer ni lyckas komma fram till ett partsförslag i stället?

– Ja, jag tror det. Jag tror att vi kommer i mål.

 

Fotnot: Bilden är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.

 

Andra versioner av artikeln är tidigare publicerade av Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och flera andra tidningar ingår i LO Mediehus.