En kvinna i Helsingborg som läste vård- och omsorgsprogrammet på komvux nekades att bli studerandemedlem på grund av sin ålder. Enligt Kommunals stadgar kan studerandemedlemskap bara sökas av en person under 20 år. Kvinnan kunde heller inte blir vanlig medlem eftersom hon inte arbetade och gjorde därför en anmälan om åldersdiskriminering till Diskrimineringsombudsmannen, DO.

Nu har fallet avgjorts i Stockholms tingsrätt. Domstolen slår fast att det var åldersdiskriminering och att Kommunal ska betala 30 000 kronor till kvinnan, skriver TT.

– Domen påminner om att man inte bara bör vara försiktig med kronologiska åldersgränser, utan också användningen av kategorier som bygger på sådana gränser, säger Anna Rosenmüller Nordlander, processförare på DO, i ett pressmeddelande.

Domen har ännu inte vunnit laga kraft, men Kommunal kommer inte att överklaga, säger Malin Sjunnebo, avtalsjurist på Kommunal, till KA.

Finns det anledning att se över stadgarna för vem som kan bli medlem?

– Ja, det finns det. Vi har en pågående stadgeutredning sedan ett år. Det kommer att läggas fram ett ändrat förslag till kongressen (som äger rum i maj). Förslaget är att du ska kunna bli medlem även om du inte är yrkesverksam, men att du måste studera inom ramen för våra verksamhetsområden, säger Malin Sjunnebo.