Det är brist på utbildade barnskötare, och bristen beräknas bli ännu större i framtiden. För att rusta sig för det har en förskola i Grästorps kommun på prov anställt två personer som har fått den nya titeln förskolebiträden. De har anställts utöver den ordinarie personalstyrkan, och tanken är att de ska göra sådant som inte kräver utbildning, så att barnskötarna får tid till det pedagogiska arbetet.

I dag kallas både barnskötare med utbildning och personal i förskolan utan utbildning för barnskötare. Det tycker Linda Edling, förskolechef i Grästorps kommun, blir fel.

– För mig finns det inget som heter outbildad barnskötare. Jag tycker att det är fel mot de som har utbildat sig till barnskötare. Det här blir ett sätt att särskilja de som har utbildning mot de som inte har. För mig är det ett sätt att stärka barnskötarrollen, säger Linda Edling.

Hennes upplevelse är att de mer ”okvalificerade” uppgifterna oftare har legat på barnskötarna. Hon har förståelse för att barnskötarna kan känna att deras kompetens osynliggörs när det pratas så mycket om förskollärare.

– Det är lika stor brist på utbildade barnskötare och det här är ett sätt att ta hand om dem också, så att de också får känna sig betydelsefulla. De har en viktig roll på förskolan och de har en utbildning för att jobba här, säger Linda Edling.

Enligt Linda Edling är de två förskolebiträdena inte en ersättning för utbildad personal, utan har anställts utöver budget, på allmän visstidsanställning. Hon hoppas att det ska kunna bli permanent.

Kommunal tycker inte att kommunerna ska anställa outbildad personal. Men eftersom det är brist på barnskötare och kommunerna kommer fortsätta anställa personer utan barnskötarutbildning, ser Kommunal positivt på att de outbildade får en egen yrkestitel.

– Det ska löna sig att utbilda sig till barnskötare. Man behöver höja yrkesstatusen för barnskötare och det handlar mycket om att man ska visa den kompetens och utbildning som barnskötare har i dag, så jag tror att det är jätteviktigt att särskilja det, säger Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal.

Hon påpekar dock att skapandet av en ny yrkeskategori inte får användas för att kommunerna ska kunna anställa outbildad personal i stället för utbildad.

– Vi vill ju förbättra de anställdas anställningstrygghet men också säkerställa att vi har en god kvalitet i förskolan och det möjliggör vi ju inte genom att sänka kraven eller utbildningsambitionerna, säger Kerstin Mikaelsson.

Hon är dock inte så orolig för att arbetsgivarna ska använda införandet av en ny yrkeskategori för att anställa mer outbildad personal och pressa ner lönerna.

– Barnskötarnas löner är redan så låga att det inte kan bli mycket värre. Det är snarare så att det skulle kunna lyfta deras löner.

I Grästorp tänker sig förskolechefen att förskolebiträdena ska göra sådant som inte kräver utbildning. Kerstin Mikaelsson tror inte att det finns tillräckligt många sådana uppgifter i förskolan för att fylla en heltid.

– Man måste ändå ingå tydligt i arbetslaget, vara med i planeringen av verksamheten och i samtalet kring varför man gör vissa saker. Jag tror absolut att det finns saker som inte kräver utbildning men det är också massa saker som kräver utbildning, säger hon.

Kommunal tycker därför att det ska finnas en plan för hur den outbildade personalen ska kunna utbilda sig till barnskötare.

Dessutom tittar Kommunal på möjligheterna att införa en yrkestrappa för barnskötare, liknande den som tagits fram för undersköterskorna. Där tänker de sig att det ska finnas en yrkeskategori i förskolan motsvarande vårdbiträden, som har hälften av utbildningen till barnskötare. För barnskötare ska det sedan finns möjlighet att utbilda sig till specialistbarnskötare. Personal som har arbetat länge i förskolan utan att ha den formella utbildningen till barnskötare ska kunna validera sina kunskaper och komplettera med de kurser som behövs.

Kerstin Mikaelsson säger att de för diskussioner med arbetsgivarna men att det är för tidigt att säga hur länge det kan dröja innan en sådan yrkestrappa är på plats.

– Men det finns en vilja både från oss och arbetsgivarna att stärka barnskötare och prata mer om barnskötare, så förhoppningsvis kan det gå snabbt men det är mycket som ska till. Vi jobbar hårt för det här, vi tänker mycket på barnskötarna och hur man kan stärka dem.