AFA Försäkring presenterar ny statistik som beskriver olycksfall i arbetet för yrkesgrupper som arbetar nära människor, olycka med person. Den här olyckstypen utgör tre procent av alla arbetsolyckor, men är de den vanligaste orsaken till olycksfall bland kvinnor. Statistiken är för olyckor mellan 2015–2017.

Den vanligaste typen av olycka är att en person dras med av en annan person i ett fall, till exempel en brukare eller patient. Andra vanliga orsaker är att man krockar med en kollega eller ett barn eller får en boll i huvudet om man är rastvakt.

De skador som rapporteras är oftast frakturer och vridningar.

Personliga assistenter har högst andel olycksfall som är orsakade med en annan person, 17 procent. Många olycksfall finns också bland undersköterskor, vårdbiträden, banskötare och fritidsledare.

Det är vanligare att kvinnor drabbas allvarligt vid den här typen av olyckor än män. Risken för att råka ut för ett arbetsolycksfall på grund av en annan person är fem gånger så hög för kvinnor som för män, även i de fallen där männen arbetar som undersköterskor och personliga assistenter. Det gäller framför allt kvinnor i kommuner och landsting.

Orsaken är att männen i de yrkena oftast är yngre och inte skadar sig lika lätt vid den här typen av fall. Kvinnor i yrken där man jobbar nära människor jobbar oftare kvar tills de blir äldre, vilket ökar risken för skador.

– Vid ett fall med en person kan man få frakturer som inte läker ordentligt, säger Anna Weigelt, chef för analysavdelningen på AFA Försäkring.

Olycksfall med andra personer är svårare att förebygga än andra olycksfall där till exempel en maskin är inblandad, säger Anna Weigelt.

– Det man kan göra är att träna personalen hur man förebygger fall och se till att man har tillräcklig bemanning förstås.

Olycka med person

Olycka med person innebär att en arbetsolycka har inträffat med andra personer. Olycksfallskategorin hette tidigare olycka med person, barn, brukare, elev, boende eller patient.

I statistiken från AFA Försäkring kring olycka med person ingår inte hot och våld eller olyckor som inträffar i samband med träning, aktivitet eller teambuilding.