Kränkning?

Fall 1

Du hör en förskollärare säger till en femårig pojke: ”Så kan du göra hemma, men så gör du inte här”.

Tommy Bäckman på Stångbönans förskola.

Kränkningar i förskolan

Så kan förskolor undvika kränkningar

Nyheter

Vad gör du?

 1. Jag säger ingenting.
 2. Jag frågar vad som hänt för att vara ett stöd i situationen.
 3. Jag lyfter det med kollegan när ni är ensamma.
 4. Jag lyfter det när ni har avdelnings­reflektion.
 5. Jag går till förskolechefen och berättar vad jag sett.
 6. Jag säger det till andra kolleger på förskolan för att få råd.

 

Kränkning?

Fall 2

En kollega kommer in i ett rum på enheten/avdelningen och säger högt: ”Det luktar bajs”! Vem är det som har bajsat?” och rynkar på näsan. Utan att prata med barnen går kollegan runt och kollar i baksidan av blöjan på barn­en för att se vem som har bajsat. 

Vad gör du?

 1. Jag säger ingenting, för så här brukar vi göra. Det är inget konstigt med det!
 2. Jag vet att det är fel men jag säger ingenting eftersom jag vet att det blir en obekväm stämning i arbetslaget.
 3. Jag tar upp det med kollegan när vi är ensamma.
 4. Jag tar upp det när vi har avdelnings­reflektion så att vi kan lyfta händelser som vi kan förändra tillsammans. Vi behöver ändra förhållningssätt och barnsyn!
 5. Jag går till biträdande förskolechefen och gör en anmälan om kränkande behandling.
 6. Jag säger det till andra kolleger på förskolan för att få råd.

 

Kränkning?

Fall 3

Barngruppen tar en promenad. Barnen stojar och lyssnar inte på de vuxna. En personal tar hårt tag om handleden på en pojke för att tillrättavisa honom.

Vad gör du?

 1. Jag avbryter promenaden och tar upp frågan med personalen direkt på plats.
 2. Jag fullföljer promenaden och låtsas som att jag inte sett något.
 3. Jag håller med personalen eftersom barnet ofta är jobbigt.
 4. Jag markerar för kollegan att denna måste reflektera kring sitt bemötande, fullföljer promenaden men kontaktar förskolechefen så snart vi kommer tillbaka till förskolan.
 5. Jag pratar med andra kolleger för att få råd och tänker ”varför gör de inte något?”.
 6. Jag avbryter promenaden och kontaktar förskolechefen.