Badhuspersonal utsätts för klor och när det ämnet möter föroreningar i bassängen bildas bland annat ämnet trikloramin. Tidigare studier från fritids- och rehabiliteringsbad visar att badhuspersonal oftare har symptom som irriterade ögon och retningar i luftvägarna jämfört med personer som jobbar på kontor. Det finns i dag inget gränsvärde för trikloramin.

Studien som Arbets- och miljömedicin genomför under 2019 riktar sig till personal som arbetar på nöjes- och äventyrsbad. Man kommer att mäta hur deras hälsa påverkas, men också se hur bland annat trikloramin frigörs från vattnet och rör sig i luften. Åtta badhus har tackat ja till att delta, men det är inte offentligt vilka badhus som är med i studien.

– Vi är i badhuset en hel arbetsdag. Personalen får ha mätare på sig och vi placerar också ut mätare vid bassänger. Vi gör också en medicinsk undersökning, säger Jessica Westerlund, yrkeshygieniker på Arbets- och miljömedicin på Universitetssjukhuset i Örebro.

Vid början av arbetsdagen får personalen andas i en spirometer för att kontrollera lungfunktionen. De får också genomgå en undersökning för att se halten av kväveoxid i utandning, vilket visar om det finns en inflammation. Vid slutet av dagen görs samma undersökning för att se om det finns någon skillnad.

Förhoppningen är att studien kan bidra till att ett gränsvärde för trikloramin införs.

– Det diskuteras just nu, men man har inte kommit fram till en bra nivå, men vi tror att det kommer att komma. Det är bra om det sker för då måste arbetsgivaren ha koll på det ser ut, säger Jessica Westerlund.

Är det något mer ni hoppas att studien ska leda fram till?

– Det är bra att baden blir belysta. De kan vara lite bortglömda och det är viktigt att personalen får en bättre arbetsmiljö. Arbetsgivarna har tyckt att det har varit viktigt och det är kul, säger Jessica Westerlund.

Studien kommer att vara klar under 2020.