3500 anställda inom Region Stockholm utsattes för våld eller hot på jobbet förra året. De flesta av dem arbetar inom sjukvården där problemen är störst på akutmottagningar och inom ambulansen.

Den blågröna koalitionen som styr i regionen vill satsa på trygghetsutbildning, ordningsvakter, anonyma namnbrickor och kameraövervakning.

Finansregionrådet Irene Svenonius (M) efterlyser också fler poliser och strängare straff.  Därtill vill hon ändra lagstiftningen så att sjukhusen har rätt att sätta upp kameror. I dagsläget får sjukhusen ofta avslag på sina kameraansökningar.

Kommunals företrädare på Karolinska Universitetssjukhuset menar att övervakningskameror är fel väg:

– Det är inte en lösning på problemet. Då har det redan hänt. Vi vill undvika att incidenterna sker, att vi inte hamnar i situationer där vi utsätts för hot eller våld. Kameror är absolut ingen lösning och skulle bara göra att vi som personal känner oss övervakade, säger Carina Lenngren, förhandlingsansvarig för Kommunal på Karolinska universitetssjukhuset.

Hon menar att Irene Svenonius med sitt tal om fler väktare och poliser gör en koppling till ökad gängkriminalitet.

– Men det är inte vad vi uppfattar. Det är herr och fru Svensson som blir upprörda för att det är för lång väntetid på akuten eller att de får vänta för länge på en operationstid. Det är det som gör att det rinner över för många, säger Carina Lenngren.

Vad är lösningen?

– Jag håller med om att det behövs utbildning. Men problemet handlar jättemycket om att vi är underbemannade. I dag är vi konstant underbemannade, det är svårt att få tag på undersköterskor till akutsjukvården. Bristen på personal och resurser skapar en irritation hos patienterna eftersom de får vänta och inte får behandling så fort som möjligt.

Våld på Stockholms akutmottagningar

Andel medarbetare som blivit utsatta för hot och/eller våld per bolag/förvaltning samt vid akutmottagningarna:

  • Region Stockholm: 11 procent (11 procent 2017)
  • AISAB (Ambulans): 42 procent (49 procent 2017)
  • Tiohundra AB: 17 procent (16 procent 2017, akuten 60 procent (45 procent 2017)
  • SLSO: 15 procent (15 procent 2017)
  • Danderyds sjukhus: 12 procent (13 procent 2017), akuten45 procent (51 procent 2017)
  • Södersjukhuset: 10 procent (13 procent 2017), akuten 37 procent (42 procent 2017)
  • Södertälje sjukhus: 11 procent (11 procent 2017), akuten 56 procent (53 procent 2017)
  • Karolinska i Huddinge och Solna: 7 procent (9 procent 2017), akuten 31 procent (37 procent 2017)