Knappt har turerna kring höstens val lagt sig innan det är dags för LO att mobilisera inför nästa. Vid en pressträff presenterades LO-medarbetaren Johan Danielsson som har placerats som nummer två på Socialdemokraternas valsedel inför EU-valet.

LO presenterade i dag också sin valplattform inför detta val. Det innehåller inga stora nyheter i sig. Men LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson betonade vikten av ett högt valdeltagande och att väljarna röstar vänster.

– Jag trodde aldrig att jag som är född i mitten av 1960-talet skulle behöva uppleva detta. Men det här valet är avgörande för Europas framtid. Det står mellan det demokratiska EU som folk gillar och ökat inflytande för nationalistiska, högerextrema och fascistiska krafter.

Karl-Petter Thorwaldsson varnade för att om de extrema högerpartierna vinner ökad framgång så drabbar det vanligt folk.

– Se till exempel vad som nu händer i Ungern där de har lagstiftat om att arbetsgivare kan tvinga anställda att arbeta övertid minst 400 timmar per år, utan att få ersättning för detta på flera år.

Karl-Petter Thorwaldsson beskrev att möjligheterna att arbeta fackligt begränsas och försvåras i de länder där de högerextrema krafterna har stort inflytande.

Parollen för LO:s valplattform är ”Trygghet för vanligt folk”. Plattformen är en sammanfattning av vad LO och Europafacket driver för att skapa bättre villkor för Europas löntagare:

Ordning och reda på arbetsmarknaden:

 • Med krav om ett socialt protokoll i EU:s fördrag som slår fast att grundläggande fackliga fri- och rättigheter ska överordnas de ekonomiska friheterna.
 • Svenska kollektivavtal ska gälla på svensk arbetsmarknad.
 • Öka möjligheten att i EU reglera villkoren på arbetsmarknaden genom kollektivavtal istället för i lag.
 • Att EU prioriterar arbetstagarnas möjlighet att organisera sig fackligt, till exempel genom en fond i EU:s budget för att stärka facken i de länder där dessa är svaga och har få medlemmar.
 • Nollvision för dödsolyckor på jobbet och att bli sjuk på grund av jobbet.
 • Stopp för entreprenader och bemanningsbolag för att hyra in personal som en permanent lösning.
 • Andelen otrygga anställningar ska minska.
 • Heltid ska vara norm i EU.
 • Ordning och reda på våra vägar, där utländska åkerier som kör i landet ska ha tillstånd, betala skatt i Sverige samt betala svenska löner och villkor.

Konkurrens på lika villkor för jobb och välfärd:

 • Satsa på jämställdhet för att lyfta kvinnors situation på arbetsmarknaden.
 • Skapa utrymme för en stark välfärd i alla EU-länder.
 • Bekämpa möjligheten för företag att flytta runt i EU för att undvika skatter och arbetsrättslig lagstiftning.
 • Öka investeringarna i järnvägar och annan infrastruktur.
 • Ändra reglerna för upphandling så att dessa underlättar grön omställning med ökad möjlighet till statsstöd och krav på goda arbets- och anställningsvillkor.
 • Ambitiösa investeringar för ett hållbart samhälle.

Demokrati och grundläggande rättigheter:

 • Ta bort rösträtten i EU:s ministerråd för länder som bryter mot grundläggande demokratiska värden.
 • Stoppa all utbetalning av EU-pengar till länder utan en väl fungerande rättsstat eller där det existerar utbredd korruption och missbruk av EU-medel.
 • Facklig kamp mot högerextremism och rasism.

Valplattformen innehåller inget om det som kanske många upplever som en av de största frågorna i EU-samarbetet; flyktingar och migration.

– Vi får inse vår svaghet och bristande kompetens för att driva även dessa frågor. Men vi stöttar regeringens arbete kring detta i EU-samarbetet, säger Karl-Petter Thorwaldsson som inte ser behov av att LO utvecklar egna krav i EU-valet för att stärka migranters villkor på arbetsmarknaden.

LO:s valarbete har redan inletts för en socialdemokratisk valframgång med Johan Danielsson i EU-parlamentet.

Therese Guovelin, LO:s förste vice ordförande, berättade vid pressträffen att liksom i höstens val ska det satsas på samtal med vanliga LO-medlemmar för att få dem att rösta, och att rösta på S.

– Målet är att ha samtal med minst 150 000 medlemmar innan valet. Dessutom ska vi producera korta filmer med medlemmar från varje LO-förbund som ska spridas i de sociala medierna. I förra EU-valet röstade 40 procent av våra medlemmar, det var högst i hela EU. Vi ska nå minst samma nivå i år, säger hon.