I helgen presenterade de sex partier som står bakom pensionssystemet sitt förslag på höjd pensionsålder. Redan nästa år ska lägsta åldern för att ta ut allmän pension höjas från 61 till 62 år, och år 2026 höjs lägsta åldern för att ta ut den allmänna pensionen till 64 år. Även lägsta åldern för att ta ut garantipension höjs år 2023 från 65 till 66 år.

Kommunals ordförande Tobias Baudin menar att en höjning av pensionsåldern kommer att slå hårt mot Kommunals medlemmar.

– Kommunals medlemmar orkar inte jobba längre än till 63 år. Att lägga fram ett förslag om höjd pensionsålder utan att förbättra trygghetssystemen eller höja pensionerna är ett svek mot Sveriges arbetarkvinnor. De kan höja pensionsåldern hur mycket de vill, till 75 eller 100 år, för medlemmarna kommer pensionsålder fortfarande att vara 63 år eftersom kroppen inte håller längre, säger Tobias Baudin.

Sju av tio kvinnor som arbetat inom Kommunals yrkesområden har i dag helt eller delvis garantipension. Tobias Baudin menar att det visar på en orättvisa i pensionssystemet, och att orättvisan kommer att fördjupas om Pensionsgruppens förslag om höjd pensionsålder går igenom.

–Att så många av Kommunals medlemmar är fattigpensionärer visar att pensionssystemet är trasigt. Att ensidigt höja pensionsåldrarna innebär att Kommunals medlemmar lämnas efter. Det som istället behövs är stora förbättringar i trygghetssystemen. Sveriges har OECD-ländernas tuffaste regler för att få sjukersättning. Reglerna måste ändras, har du jobbat i ett vårdyrke och slitit ut din kropp måste du kunna få sjukersättning. Det måste också bli möjligt att så få sjukersättning och a-kassa högre upp i åldrarna, säger Tobias Baudin.

Samtidigt har Pensionsgruppen kommit med ett förslag om att grundnivån i garantipensionen ska höjas med 200 kronor per månad. Taket i bostadstillägget ska också höjas från 5600 till 7000 kronor för att bättre motsvara dagens hyresnivåer. Men det är inget som kan kompensera förslaget om höjd pensionsålder, menar Tobias Baudin.

–Det är ju små förbättringar, som visserligen är bra. Men vi har varit väldigt tydliga med att om pensionsåldern ska höjas måste ett antal saker göras först. Arbetsmiljön måste förbättras så att medlemmarna orkar ett helt arbetsliv, samtidigt som trygghetssystemen måste förstärkas. Om förslaget om höjd pensionsålder går igenom kommer politikerna att möta kraftfulla protester från mig och hela Kommunal, säger Tobias Baudin.

Pensionsgruppen består av företrädare för Socialdemokraterna, Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna, Liberalerna och Miljöpartiet. Under våren ska Pensionsgruppens förslag skickas ut på remiss.

Det här innebär förslaget

2020

  • - Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 61 till 62 år
  • - Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 67 till 68 år

2023

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 62 till 63 år
  • Lägsta ålder för garantipension höjs till 66 år
  • 65-årsgränser i trygghetssystemen höjs till 66 år (exempelvis sjukförsäkringen och a-kassan)
  • Rätten att ha kvar sin anställning (LAS-åldern) höjs från 68 till 69 år

2026

  • Lägsta ålder för att ta ut allmän pension höjs från 63 till 64 år
  • Ålder för garantipension knyts till en ny riktålder, vilket förväntas innebära en höjning till 67 år. Övriga pensionsrelaterade åldrar och kringliggande system, inklusive LAS-åldern, knyts till riktåldern. (Riktåldern är ett nytt begrepp inom socialförsäkringssystemet som syftar till att automatiskt justeras upp med ungefär två tredjedelar av medellivslängdsökningen.)

Parallellt med höjningarna av pensionsåldrarna vill Pensionsgruppen införa ett särskilt undantag för dem som redan har ett långt arbetsliv bakom sig. De som har ett arbetsliv på minst 44 år kommer därför att fortsatt kunna få ut sin garantipension vid 65 års ålder.

Källa: Regeringen