Kommunalarbetaren och Arbetet skrev för några veckor sedan om att hemtjänstföretaget 3 Systrar har avtal med två kommuner, trots att vd:n är dömd för skattebrott och har haft stora skulder hos Kronofogden.

En av kommunerna är Upplands Väsby. När vi pratade med kommunen i december sade de sig inte känna till vd:ns bakgrund. Men samtidigt hade man redan dragit igång en utredning av företaget, efter att bland annat personal hört av sig till kommunen.

I förra veckan kom beslutet att säga upp avtalet. Anledningarna är många. Bland annat har 3 Systrar struntat i att betala ut sjuklön och lön under uppsägningstid, och har ändrat slutdatum på en uppsägningsblankett så att en person fick ändrad slutlön.

– Att man inte följer det som gäller för personalen, det upprör mig mycket. Vi har begärt in lönespecifikationer för ett antal månader och det kan ju se bra ut på papper, men vi har också kollat upp med anställda om de har fått den lönen och det har de ju inte alltid, säger Mona Lindgren, avdelningschef på Upplands Väsby kommun.

Företaget har heller inte tillhandahållit ett hjälpmedel som ska användas i hemtjänsten, vilket fick följden att en ur personalen var med om en allvarlig olycka. Man har sedan inte skrivit under försäkringsblanketten för arbetsskadan.

3 systrar har inte heller haft en säker nyckelhantering och det saknades genomförandeplaner för samtliga brukare där kommunen kontrollerade. Man har också haft anhöriganställda trots att det är förbjudet enligt avtalet.

Dessutom har det saknats arbetskläder och namnskyltar och funnits personal som inte kunnat svenska.
– Det är inte all personal men däremot är det allvarligt. Det handlar inte om att man bryter utan om att man totalt inte förstår, säger Mona Lindgren.

Kommunen skriver också i beslutet att det står i avtalet att företaget ska ha en stabil ekonomi. Men 3 systrar har gått med förlust 2013, 2014, 2015 och 2017 samt fått en revisorsanmärkning 2014.

3 systrars vd har sagt att han kommer att sluta som vd eftersom han förstår att Inspektionen för vård och omsorg nu när det krävs tillstånd för hemtjänst inte kommer att godkänna företaget om han är vd. I fredags, två dagar efter att de förlorat avtalet med Upplands Väsby, registrerades en ny vd för företaget.

Förra veckan hade företaget 40-50 kunder i Upplands Väsby. Kommunens handläggare har ringt runt till alla kunder och meddelat att de måste välja en ny utförare. Den 8 februari slutar 3 systrars avtal att gälla. Företaget har fortfarande avtal med Upplands-Bro kommun.