Den borgerliga alliansen styrde Stockholms Läns landsting under den förra mandatperioden. Nu har landstinget blivit region Stockholm och styrs av en blågrön majoritet. M, KD, C, L och MP skriver inte ett ord om de hundratals stängda vårdplatserna som äventyrar patientsäkerheten. Detta är en av Stockholms största utmaningar.

När det saknas vårdplatser skickar man patienter till andra avdelningar där personalen inte har rätt kompetens. Det är farligt för patienten och det skapar onödig stress för personalen. Stockholm har flest antal patienter utlokaliserade.

Irene Svenonius (M) hävdar att det finns pengar men personalen säger ändå upp sig. Undersköterskor och sjuksköterskor får för låga ingångslöner. Samtidigt måste de stressa och jobba treskift. Personalen på Nya Karolinska Sjukhuset har de svåraste patienterna och de sämsta villkoren. Det är inte konstig att personalen flyr.

Vänsterpartiet vill satsa en miljard extra på personalen för att skapa en bra arbetsmiljö så att de anställda vill jobba kvar. Våra satsningar ger högre löner, betald specialistutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor samt sänkt arbetstid.

Förkortad arbetstid har vi provat på flera platser, bland annat i Huddinge och Mölndal. Personalen blir friskare, trivs bättre på jobbet och får mer tid till återhämtning. Nu är det dags att sänka arbetstiden för ännu fler. Vi vill ta bort treskift som faktiskt är farliga för vårdpersonalens hälsa. Istället vill vi se nattskift där personalen kompenseras med kortare arbetstid och bibehållen lön.

Vänsterpartiet vill att undersköterskor ska ha högre lön, nyutexaminerade sjuksköterskor ska ha en ingångslön på minst 27 000 kronor i månaden. Både undersköterskor och sjuksköterskor ska kunna läsa specialistutbildning på arbetstid. Vårdpersonalen behöver mer tid för fortbildning.

Att arbeta inom vården är meningsfullt och samtidigt slitsamt. Det finns studier som visar att akutpersonal löper stor risk att drabbas av utmattning på grund av den höga arbetsbelastningen. Risken för utbrändhet ökar när personalen blir stressad och frustrerad för att de inte har tid att göra det som behövs. Som att sitta och lyssna på en patient eller när en patient hamnar på fel avdelning på grund av stängda vårdplatser.

Den blågröna alliansen utbildar mer personal men det löser uppenbarligen inte problemet. Det är som att fylla vatten i en hink som är full av hål. Det saknas fortfarande personal att bemanna de tomma vårdplatserna.

Det är många anställda som inte orkar arbeta heltid på grund av den stressiga arbetsmiljön. De som är mest erfarna belönas inte. Det måste löna sig att stanna kvar länge på en arbetsplats. Det behövs både nyutbildade och personal med lång erfarenhet för handledning och kontinuitet.

Vad gör Irene Svenonius åt de stängda vårdplatserna? Hur ska hon garantera patientsäkerheten? Hur ska hon få personalen att stanna på våra akutsjukhus?