– Vi måste engagera oss mer facklig-politiskt. Inte att vi ska lägga mera pengar men vi måste se till att det bedrivs en politik som faktisk ger utslag för Kommunals medlemmar, säger Anna Skarsjö, ordförande i Kommunals avdelning Väst.

Åsikterna är ganska samstämmiga bland dem KA pratat med. De kritiserar avtalet mellan Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet och Liberalerna men alternativet M-KD-regering hade varit sämre.

Det mest oroande i uppgörelsen är att turordningsreglerna i arbetsrätten ska bli mer arbetsgivarvänliga, enligt de fackliga företrädarna. Och de har farhågor om att arbetsmarknaden blir mer otrygg.

– Många vårdbiträden och barnskötare är ju visstidsanställda som det är nu. Och det vi behöver är ju en starkare lagstiftning för dem. Inte en uppluckring av den arbetsrätt som finns, säger Felix Finnveden, regionalt fackligt ombud för Kommunal i Stockholms län.

Även i Uppsala är oron stor för vad som ska hända med arbetsrätten.

– Vi måste verkligen vara på vår vakt, det kan bli fler otrygga anställningar. Det kan slå hårt mot våra medlemmar, säger Helena Ersson, ordförande för Kommunals sektion.

Vi kan välja att låta bli och påverka dem och ställa oss vid sidan av eller så får vi fortsätta att försöka påverka dem. Med en facklig-politisk samverkan får vi ändå inflytande mot politiker.

Felix Finnveden

Även januariavtalets skrivningar om privatiseringen av Arbetsförmedlingen och en förändrad a-kassa där ersättningen trappas ner snabbare oroar Helena Ersson.

– Vad gör det här med arbetsmarknaden i framtiden? Jag är rädd att fler vissa grupper blir exkluderade. Jag tänker på dem som har ett svagt svenskt språk, funktionsnedsatta och de som har förvärvade arbetsskador. Det är dem som vi ofta får företräda, att det blir försämringar för dem nu, säger Helena Ersson.

Ändå anser de fackliga företrädarna att Kommunals samverkan med Socialdemokraterna måste fortsätta.

– Vi kan välja att låta bli och påverka dem och ställa oss vid sidan av eller så får vi fortsätta att försöka påverka dem. Med en facklig-politisk samverkan får vi ändå inflytande mot politiker, säger Felix Finnveden.

Helena Ersson är inne på samma linje:

– Med facklig politisk samverkan försöker vi få in LO:s folk i politiken som kan driva våra frågor och det är via sossarna som vi kan göra det både lokalt och nationellt, säger hon.

Samtidigt anser Helena Ersson att Kommunals ekonomiska stöd till Socialdemokraterna kan omprövas.

– Man kan absolut se över formen, vi kanske inte ska pytsa in pengar till sossarna, utan behålla pengarna och driva egna kampanjer, för det är ju vi som vet vilka våra frågor är. Jag tror att vi behöver modernisera lite, säger Helena Ersson.

Det är med Socialdemokraterna som vi har facklig politisk samverkan utifrån att det gynnat våra medlemmar. Om det ska ändras så är det en fråga för kongressen.

Malin Ragnegård

Malin Ragnegård, ordförande i Kommunal Bergslagen, anser att samverkan med politiken har stor betydelse.

– Det är väldigt viktigt att vi organiserar oss fackligt, att vi får fler medlemmar så att vi får starka fackföreningar och därmed starka kollektivavtal. Sedan är det jätteviktigt att vi försöker påverka och samverka med politiken, säger hon.

Men poängterar att facklig politisk samverkan ska gynna medlemmarna.

– Den samverkan ska alltid leda till bättre villkor och förutsättningar för medlemmarna, det är därför vi har facklig politisk samverkan. Gynnar det inte medlemmarna så ska vi inte samverka.

Är det med Socialdemokraterna som Kommunal ska samverka?

– Det är med Socialdemokraterna som vi har facklig politisk samverkan utifrån att det gynnat våra medlemmar. Om det ska ändras så är det en fråga för kongressen.

Vad tycker du om den regeringslösning som blev med S, MP, C och L och den politiska plattform de förhandlat fram?

Håkan Nilsson ordförande i Kommunal Västerbotten

– Pest eller kolera var ungefär den tanke man hade. Innehållet i överenskommelsen är inget som kommer gynna Kommunals medlemmar under mandatperioden. Det finns kanske något positivt också men det här med arbetsrätten och stopp för vinstförbud i välfärden är något man är besviken på.

 

Anna Skarsjö ordförande i Kommunal Väst

– Äntligen blev det en regering. Sen väcker 73-punktslistan stor oro. Vad kommer den innebära? Å ena sidan hör man att det är utredningar som ska göras, det här kommer ta lång tid. Men genomförs vissa av de här förslagen man har så är det väldigt oroande.

Felix Finnveden regionalt fackligt ombud i Kommunal Stockholms län

– Det kunde ha blivit värre, men det är en högerpolitik, en ekonomisk politik som inte är för LO-medlemmarna. Och framför allt inte Kommunal-medlemmarna. På samma sätt som man kan spekulera i hur illa det kunde ha blivit så är det svårt att vara glad över hur illa det ändå blev.

Helena Ersson ordförande Kommunals sektion i Uppsala

– Alternativet hade kunnat vara mycket värre. Nu har vi i alla fall sossarna och hoppas på att de lyssnar på oss. Men om arbetsrätten säljs ut är det allvarligt. Och min åsikt är att en privatisering av Arbetsförmedlingen inte leder till något bättre. Om a-kassan trappas av snabbare är det inte bra för våra medlemmar.

Malin Ragnegård ordförande i Kommunal Bergslagen

– Det här är resultatet av att 60 procent av riksdagen står till höger. Vi såg alternativet när M och KD:s budget fick stöd SD. Det här är bättre, men det är inte bra. Jag känner stor oro för flera delar i överenskommelsen men speciellt för arbetsrätten och en ökad ojämlikhet. Arbetsmarknaden behöver mer trygghet inte mindre, allmän visstidsanställning behöver avskaffas. Det är oroande att vi inte kan gå vidare med en vinstbegränsning i välfärden, då varje skattekrona behövs i verksamheten.