Vid årsskiftet hade drygt 19 000 personer extratjänster. Men när M-KD-budgeten antogs i riksdagen i december minskade anslagen till Arbetsförmedlingen. Därmed stoppades alla nya extratjänster och förläning av de pågående. Ingen extratjänst kommer att avslutas i förtid.

– Vi behöver komma ner till 7 500 i slutet av året om vi ska rama in den budget vi har i dag, säger Eeva Vestlund, avdelningschef, Arbetsförmedlingen.

I januariavtalet som träffades innan regeringsbildningen står det att ”extratjänster och introduktionsjobb ska riktas mot de som står längst från arbetsmarknaden och ha samhällsekonomiskt rimliga volymer”.

Arbetsmarknadsdepartementet uppger att är det för tidigt att uttala sig om hur extratjänsterna påverkas.

Tills vidare gäller riksdagsbeslutet i december.

– Vi utgår från de förutsättningar som vi vet om just nu, då är det en rejäl minskning av programmedel, för att komma i fas med den budget som är framröstad, säger Eeva Vestlund.

Centerpartiet har drivit att extratjänsterna ska minskas, men partiets chefsekonom Martin Ådahl kan inte säga i vilken omfattning:

– Nej, det kommer helt enkelt vara en del av budgetförhandlingarna, säger han.

Hans bedömning är att vårändringsbudgeten inte heller ger besked.

– Jag tror inte att extratjänsterna kommer att beröras i den, det skulle förvåna mig. Det är i budgetpropositionen 2020 som det verkligen blir skarpt läge, säger Martin Ådahl.

Extratjänsterna riktar sig i dag till långtidsarbetslösa som deltagit i jobb- och utvecklingsgarantin och till nyanlända. Centerpartiet vill begränsa extratjänsterna till dem som står längst från arbetsmarknaden.

– Det ska vara mycket mindre volymer än i dag. Det ska vara de som inte har gymnasieexamen och i synnerhet nyanlända utan gymnasieexamen som prioriteras, säger Martin Ådahl.

Enligt Arbetsförmedlingen är det 40–45 procent av de med extratjänster som saknar gymnasieexamen, en ännu mindre andel är nyanlända utan gymnasieexamen.

Den absoluta majoriteten av extratjänsterna finns i kommunerna. Av de som tidigare avslutat en extratjänst har 34 procent gått vidare till en annan subventionerad eller osubventionerad anställning, visar en utvärdering från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.

Men vad som händer med dem som nu avslutar en extratjänst är oklart, enligt Arbetsförmedlingen.

– Det är väldigt individuellt, en del får jobb. Den som inte fått det behöver komma till Arbetsförmedlingen där vi tillsammans gör en plan utifrån individens förutsättningar, säger Eeva Vestlund.

Kommunal konstaterar att medlemmarna inte gynnas av den nya arbetsmarknadspolitiken.

En extratjänst omfattas inte av LAS, Lagen om anställningsskydd. En extratjänst ger inte heller inte rätt till ersättning från a-kassan.