Socialförvaltningen i Gislaved ska spara 34 miljoner kronor. Att verksamheterna gått med ett mindre underskott har varit känt länge, men i oktober upptäcktes det att underskottet låg på 34 miljoner.

– Det blev panik. Ekonomichefen har lagt hela skulden på enhetscheferna, säger Anette Niklasson, som har jobbat som undersköterska i hemtjänsten i nära 30 år, men är nu sektionsföreträdare på Kommunal i Gislaved.

Alla verksamhetschefer inom socialförvaltningen fick i uppdrag att ta fram förslag på åtgärder. Förvaltningen har bland annat beslutat att införa anställningsprövning, vilket innebär att när någon slutar är det inte säkert att personen ersätts, och är restriktiva med övertid. Inom områdena vård och omsorg och hälso- och sjukvården ska det sparas närmare 15 miljoner.

– Det här drabbar våra äldre och våra medlemmar. Man ska dra ned på nattpersonal. I stället för att vara tre ska man vara två. Man lägger sig på en lägstanivå, säger Anette Niklasson, som fortfarande förhandlar med arbetsgivaren.

För hemtjänstens del är planen att enheten i Anderstorp med 16 anställda ska flytta ihop med hemtjänsten i Gislaved. Anderstorp ligger fem, sex kilometer från huvudorten. Lokalen sägs upp och chefen, som är inhyrd, får avsluta sin tjänst. Flytten ska spara 1,5 miljoner kronor.

– Det flesta som jobbar i Anderstorp bor där och nu kommer de få åka till Gislaved på morgonen för att sedan åka tillbaka. Alla har inte körkort och bil. Många har kunnat gå och cykla i jobbet. Hur är det med miljötänket, säger Anette Niklasson.

Personalen i Anderstorp mår dåligt över flytten, berättar en anställd som vill vara anonym.

– Det är redan två personer som har sagt upp sig. Vi vill ju finnas nära våra vårdtagare. Vi kommer ju inte ha någonstans att ta vägen. Var ska vi gå på toaletten? Om en vårdtagare ställer in ett besök med kort varsel hinner vi inte tillbaka till Gislaved. Då får vi sitta och frysa. Det kommer att ta längre tid att åka på larm, säger de anställde.

Processen har gått väldigt fort och personalen och Kommunal anser inte att man har fått full insyn innan beslutet klubbades.

– Vi fick höra att det skulle hända något under hösten och sedan fick vi bara veta att det var klubbat, säger den anställde.

– De ska köpa in nya bilar och förmodligen anställa någon för att täcka upp för restiderna. Jag undrar om det verkligen blir en besparing.

Anette Niklasson har tillsammans med enhetschefen i Anderstorp gjort en risk- och konsekvensanalys, men först efter att åtgärdsprogrammet var beslutat. Arbetsgivaren vill slutförhandla den 4 februari. Om allt går som kommunen planerar kommer hemtjänsten flytta i mars eller april.

– Det har gått vansinnigt fort och det känns lite hopplöst. Jag tror inte att allt har gått rätt till, säger Anette Niklasson.

I år tillträder en ny socialnämnd. Anette Niklasson säger att hon hoppas att den vill tänka om.

– Men hittills har inte politikerna visat så stort intresse.

Åsa Dahlqvist är verksamhetschef för bland annat hemtjänsten i Gislaveds kommun. Hon säger att hon har förståelse för att det finns oro bland personalen.

– Man känner ofta oro i samband med alla former av förändringar. Det är inget nytt uppdrag och det handlar inte om att få nya brukare. Det är en omlokalisering.

Både Kommunal och anställda upplever att det har gått väldigt fort och att de inte känt sig delaktiga.

– Det vi gör vid alla former av förändringar är att vi har informationsmöte, det finns APT och fackliga informationsmöten. Sedan gör vi risk- och konsekvensanalys. Vi gör det man ska göra.

Åsa Dahlqvist menar att situationen var sådan att det var nödvändigt att fatta ett snabbt beslut.

– Syftet är att säkerställa en hållbar rekrytering och att behålla medarbetare. Vi vill också öka samverkansvinsten. Vi behövde säkra framtiden så att pengarna ska räcka.