I ett massutskick till medlemmar som är barnskötare samt i ett Facebook-upprop går förbundet ut med uppmaningen att ladda ner Arbetsmiljöverkets app, som heter ”Buller”, till sin Smartphone och sen helt enkelt mäta bullernivån.

I appen finns möjlighet att göra flera mätningar vid olika tidpunkter och få fram genomsnittsvärden. Tanken är att om ljudnivåerna är för höga ska medlemmarna ta kontakt med skyddsombud eller sektion, och via dem uppmärksamma arbetsgivaren på problemet.

Kommunal ser det först och främst som ett verktyg för medlemmarna.

– Även om det inte kommer som en nyhet för medlemmarna att de har problem med buller på sina arbetsplatser så blir det ett sätt att visa för arbetsgivaren att det är fel och ger möjlighet att kunna göra tillbudsanmälningar. Det är ett tydligt verktyg för det, säger Kerstin Mikaelsson, utredare på Kommunal med fokus på förskolor.

I förlängningen är syftet att medlemmarna ska få en bättre arbetsmiljö.

– Det ger möjlighet att försöka få huvudmännen att förbättra för barnskötarna, att minska barngrupperna och öka bemanningen och att få lokalerna utformade utifrån de barngrupper som finns, säger Kerstin Mikaelsson.

Det är inte planerat att Kommunal och Arbetsmiljöverket ska följa upp resultaten på något sätt.

– Men vi kommer följa med intresse vad vi får in. I så fall kan det bli ett resultat vi kan jämföra med i framtiden, säger Kerstin Mikaelsson.

Fotnot: Mer information finns på Kommunals hemsida.