Under hösten 2018 genomförde Torsås kommun i sydöstra Småland en omorganisation av hemtjänsten som ett led i att socialnämnden har ett underskott. De biståndsbedömda timmarna räknades om och matchades gentemot de anställdas scheman. Den innebar att många fick byta arbetsställe för att få scheman att gå ihop. Ingen har dock blivit av med sitt jobb. Ändringen gjordes väldigt snabbt och de anställda hann aldrig bli delaktiga i processen.

Kommunals skyddsombud fick vara med i processen, men alldeles för sent för att hinna påverka. Omorganisationen har skapat stor ilska och irritation bland många anställda.

– Efter beslutet träffades alla skyddsombuden och samlade in frågor och synpunkter till arbetsgivaren. Vi fick svar, men ingen var nöjd och på uppdrag av hemtjänstens skyddsombud skrev jag en 6.6a-anmälan, säger Monica Anderberg, huvudskyddsombud på Kommunal i Torsås.

Socialförvaltningens chef har medgett att brist på delaktighet, men skriver i svaret på 6.6a-anmälan att det berodde på tidsbrist.

Det svaret anser inte Kommunal är godtagbart.

– Ett ekonomiskt underskott kommer ju inte på två veckor. Vi förstår att scheman kan behöva ändras, men om man startat under våren hade förslaget kunnat gå ut i grupper och diskuterats på apt-möten. Vi ska ju samverka och inte bara få det kastat i ansiktet på oss. Om anställda hade fått en fråga om att byta arbetsställe hade säkert fler varit mer positivt inställda, säger Monica Anderberg.

Efter ändringen har flera av de risker som Kommunal befarade inträffat. Det gäller ökade sjukskrivningstal och allmän oro.

På fredag ska Arbetsmiljöverket göra en inspektion. De ska undersöka hur hemtjänstens arbetsmiljö ser ut och hur arbetsgivaren bedriver det systematiska arbetsmiljöarbetet.

– En del kanske hoppas att hela omorganisationen ska dras tillbaka, men det tror jag inte löser något problem. Vi hoppas på någon form av upprättelse och markering mot hur arbetsgivaren drev igenom förändringen, säger Monica Anderberg.

Fotnot: Bilden från Torsås är licensierad under CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons.