Runt om på arbetsplatser i Sverige och i Norrbotten där jag bor har många en knut i magen. Oro över vad som kommer att ske med anställningstryggheten beroende på hur regeringsbildningen kommer att sluta.

Politiska partier köpslår om försämrade anställningsvillkor, en ovärdig sjukförsäkring och vill slå käftarna i arbetstagarnas rättigheter för att slita dem i stycken. Härska genom att söndra och ställa grupper mot varandra.

När fokus i politiken handlar om att sänka skatter för de som har mest, att förbilliga arbetskraft, att karva i anställningstryggheten och göra dagens fattigpensionärer ännu fattigare, är det något fundamentalt som glöms bort; de allvarliga konsekvenser det får för människan och samhället.

Det är inte bara medlemmarna i Kommunal som får betala priset för uteblivna satsningar inom välfärd, arbetsmiljö, jämlikhet och jämställdhet. Det skapar även otrygghet och sänkt kvalitet inom välfärden och samhället. Sjukvård, barn- och äldreomsorg, personlig assistans, räddningstjänst, trafiken, anläggningar, vatten, avlopp, ja allt det där vi får för våra skattepengar påverkas av politiska beslut.

”Får vi färre kollegor när behovet är fler? Vad händer med min löne- och yrkesutveckling? Min arbetsmiljö? Vem ska vårda min sjuka mor? Vem ska ta hand om mina barn? Vem ska släcka bränder och kommer det någon ambulans när jag behöver den?”

Deltidsarbete, visstidsanställningar, sänkta löner, låg bemanning, arbetsrelaterade sjukdomar och skador får oerhörda konsekvenser för den enskilde och för samhället. Det missgynnar tillväxt och skapar oattraktiva yrken. Det skapar ett ojämställt arbetsliv och ohälsa.
Det är inte vad vi behöver när bristen på yrkeskompetens inom välfärden är hög och behovet av densamma skriande!

Redan idag ligger sparbeting som en blöt filt över välfärdssektorn och knaprar på kvaliteten. Låt oss inte förvärra det!

Vi har kommit otroligt långt gällande arbetet med heltid som norm, yrkesutveckling inom vård och omsorg och vi har fått igenom våra krav på arbetskläder för att nämna några framgångsfaktorer. Låt oss få fortsätta det arbetet!

Kommunal och andra svenska fackföreningar borgar för trygga anställningsvillkor. Runt om i Europa och i världen ses den svenska modellen som ett föredöme. Här gör arbetsmarknadens parter upp om arbetsvillkor och har en dialog i arbetsmarknadsfrågor och samhället i övrigt. Här har vi rätten att organisera oss fackligt och att teckna kollektivavtal. Vi har arbetsrättslagar som värnar om arbetstagarna och lagar som ger oss rätten till medbestämmande. Utan att riskera att fängslas, mördas. Utan att behöva se oss över axeln om grannen kommer att ange oss. Utan att behöva gömma oss.

Låt oss värna om trygga arbetsvillkor och ett tryggt Sverige.

Var vi än bor. När som helst i livet.