På Sjöbodens förskola i Stockholm har man i år valt att inte bjuda in föräldrarna till luciafirandet. Enligt biträdande förskolechef Karin Käppe togs beslutet främst för barnens skull, men också för att minska stressen för personalen.

–Att träna inför luciafirandet tar mycket tid i anspråk från andra delar av verksamheten och skapar en stress både för barn och personal. Vårt tyngsta argument är att vi upplever att många av barnen, och speciellt de minsta, blir stressade av att stå inför en stor publik, säger Karin Käppe.

Barnskötaren Nikki Nylind Grandell tycker att det är ett bra att prova att fira lucia på andra sätt. Hon märker av ett större lugn i barngruppen när tränandet inför lucia tonats ned.

–Vi kommer ju att fira ändå med sångsamling, julmat och så. Men just att uppträdandet tas bort tror jag är bra. Övandet är inte något som alla barn är intresserade av. Och under själva uppträdandet är det många av de barn som i vanliga fall är riktiga sångfåglar som blir knäpptysta av nervositet när de ser väggen av föräldrar och släkt som de ska uppträda inför. Vår uppgift är att fira på det sätt som blir bäst för barnen och inte för föräldrarna, säger hon.

Ett brev har skickats ut till föräldrarna med information om beslutet. Karin Käppe och Nikki Nylind Grandell menar att föräldrarna visat förståelse för att förskolan i år valt att strunta i uppträdandet.

Det fungerar så bra. Alla barn sjunger. Ingen treåring står och är orolig över pressen att sjunga för främmande föräldrar.

Sofie Joki

På förskolan Bergskristallen i Kiruna är det andra året som de firar Lucia utan att föräldrarna är med.

– Förra året när det var första gången som vi gjorde så här var det en del föräldrar som hade frågor om varför. Men i år har alla varit positiva, säger barnskötaren Sofie Joki.

Precis som på Sjöbodens förskola har de luciasamling med barnen, men här klär både barn och personal ut sig och firandet filmas och fotas.

– Sedan lägger vi ut det på vår digitala plattform och vid hämtningen får föräldrarna fika och titta tillsammans med sitt barn, säger Sofie Joki.

Idén kom från personalen.

– Det fungerar så bra. Alla barn sjunger. Ingen treåring står och är orolig över pressen att sjunga för främmande föräldrar. Och ingen av föräldrarna behöver ha dåligt samvete för att de inte kan vara med.

Sofie Joki är övertygad om att fler förskolor kommer att hitta nya sätt att fira på.

– Här uppe har jag bara hört om oss, men söderöver blir det ju mer och mer vanligt.

Hon har rätt i det. På Petterslunds förskola i Enköping gör de enligt tidningen UNT film precis som på Bergskristallen. Förskolebarnen är med och gör rekvisita, spelar, regisserar och gör annat i skapandet och sedan tittar de tillsammans med föräldrarna vid hämtning.

I Gävle finns bland annat förskolor som låter de äldre barnen lussa för de yngre och som firar lucia utomhus vid lämningen på morgonen dit barnen kommer luciaklädda.

Vi vill att alla ska vara inkluderade. Vilken annan gång i förskolan säger vi att det räcker med att ’nästan alla kan vara med’?

Annika Nylén

På Tantolundens förskola i Stockholm har de också sitt lussande på gården.

– Det är lyktfest vid hämtningen. Barnen gör egna lyktor som de tänder och ställer ut och sedan sjunger vi julsånger tillsammans med alla föräldrar, säger biträdande förskolechefen Annika Nylén och berättar att det på Södermalm i Stockholm där hon arbetar finns många olika sätt att fira.

Allt från lyktfesten vid hämtning till att barnen tittar på luciatåget som SVT sänder. Att de inte har traditionella luciatåg inomhus med luciakläder är för barnens skull.

– Vi vill att alla ska vara inkluderade. Vilken annan gång i förskolan säger vi att det räcker med att ”nästan alla kan vara med”?

Hon menar att det är en bättre lösning än det traditionellt var förr.

– Vi har haft medarbetare som berättat om hur det är att vara ett av de där barnen som inte fick lucialinne och krona med hemifrån. Hon fick sitta i kuddrummet under firandet.

Exempel på alternativa firanden

  • Luciasamling med sång och julmat utan föräldrar.
  • Luciasamling som filmas och föräldrar får fika och tittar efteråt.
  • Luciamorgon utan föräldrar där barnen tittar på Luciatåg på tv.
  • Morgonsamling med föräldrar och besök av luciatåg utifrån.
  • De små lussar för de äldre utan föräldrar.
  • De äldre lussar för de små utan föräldrar.
  • Lyktfest på gården med julsånger vid hämtning.
  • Luciafirande på gården med föräldrar vid lämning.