– Bra, det känns angeläget att vi kunde samlas från fackliga organisationer över hela världen för att hitta gemensamma ståndpunkter. Tyvärr tog valet av generalsekreterare för mycket fokus från diskussioner om fackliga och politiska ståndpunkter.

Hur gick det med den frågan du skulle ta upp, rättigheter på jobbet för menstruerande kvinnor?

– Det var lite nervöst att hålla talet på engelska. Men det gick bra. Redan när jag gjorde inlägget fick jag mångas uppmärksamhet för att jag talade om mens. Jag fick en positiv respons och applåder efteråt. Det kom fram delegater till mig och sa att de aldrig tidigare tänkt att mens är en facklig fråga.

– Mitt tal filmades, den som vill kan se det på min Facebook-sida.

Är det något annat du vill lyft fram från kongressen?

–  Jag tycker att det var viktiga och intressanta diskussioner om rätten att organisera sig och arbeta fackligt. Det ser ju väldigt olika ut i olika delar av världen. Jag tycker till exempel att det var intressant att höra om arbetet med att organisera kvinnor i den informella sektorn i Indien.

Du nämnde valet av generalsekreterare, där Sharan Burrow omvaldes, efter en hård strid mot utmanaren Susanna Camusso. Vad tycker du om det valet?

– Jag tycker att Sharan Burrow har gjort ett bra arbete och det känns bra att hon får fortsätta som generalsekreterare.

Vad tar du med dig hem till det fackliga arbetet i Kommunal från kongressen?

– Det jag tar med mig är vikten av att fackföreningarna över hela världen håller ihop och att vi organiserar fler medlemmar för att bli starkare. Det gör att världens arbetare blir starkare och får mer att säga till om.