Samtliga Allianspartier säger sig stå fast vid det gemensamma förslaget om inträdesjobb, en ny anställningsform med en högsta tillåten lön på 70 procent av lägsta lön i kollektivavtal.

Partierna har samtidigt kritiserat förslaget om etableringsjobb, som förhandlades fram av fack och arbetsgivare för att ge nyanlända och långtidsarbetslösa chans till praktik och utbildning.

Enligt förslaget ska arbetsgivaren betala 8 400 kronor i månaden i lön, resten skjuts till av staten upp till en skattefri lön på cirka 15 000 kronor, vilket motsvarar en typisk lägsta lön enligt kollektivavtal minus skatt.

Men nu öppnar Moderaterna för att stöda förslaget om etableringsjobb, om det kompletteras så att även bemanningsföretag och företag utan kollektivavtal kan utnyttja detta arbetsmarknadspolitiska stöd.

– Vi vill även att den enskilde är med och betalar skatt på sin inkomst, säger Jessica Polfjärd.

Exakt hur statens ersättning för etableringsjobb ska se ut är ännu inte klart, övergångsregeringen tillåts inte förhandla om detta med parterna. Det kan bli en uppgift för en ny regering att ta tag i om det finns en politisk majoritet som stöder detta.

– Ansträngning ska belönas. Parterna har tagit fram ett i det stora hela bra förslag. Vi tycker att man kan gå vidare och se hur vi kan komplettera och förändra detta förslag så att fler omfattas till en rimligare kostnad.

Först om detta inte lyckas kommer Moderaterna att gå vidare med Alliansens förslag om inträdesjobb. Men det finns inte med i partiets budgetmotion för 2019.

– Vi måste först ha infört de nödvändiga lagändringar som krävs för inträdesjobb innan vi tar med det i en budget, säger Jessica Polfjärd.