I skuggan av regeringsförhandlingar och nya styren i kommuner och landsting tar LO initiativ till en diskussion om vilket samhälle vi vill ha. LO:s förhoppning är att den diskussionen ska leda fram till en folkomröstning om välfärden i kommande val.

– Höstens val kom ju mer att handla om migranter och vem som tar vem i regeringsfrågan, säger Therese Guovelin.

Hon undviker att svara på frågan om LO också tänker ställa krav på Socialdemokraterna och andra partier i regeringsförhandlingarna när det gäller satsningar på välfärden. Frågan kan vara lite känslig eftersom LO samtidigt inte vill försvåra för Stefan Löfven att fortsätta som statsminister.

Therese Guovelin säger lite svävande att välfärdsfrågorna kommer att vara viktiga för LO att jobba med vilken regering vi än får.

I programmet ”Trygga välfärden” redovisar LO sina krav om fler personal inom välfärden, att de får tryggare anställningar med bättre villkor, höjda bidrag och ersättningar till sjuka, arbetslösa och dem som behöver ekonomiskt stöd på annat sätt, höjda pensioner samt stopp för vinstjakten inom vård, skola och omsorg.

– Vi har under 20-30 år sett hur välfärdsunderskottet ökat till följd av skattesänkningar, säger Therese Guovelin.

Resultatet har enligt LO blivit ökade klyftor i samhället, där de som är beroende av bidrag och ersättningar har fått det sämre därför att deras inkomster inte har hängt med i löneutvecklingen. Regler för att få bidrag och ersättningar har också skärpts för sjuka och arbetslösa så att fler hamnar utanför trygghetssystemen.

Samtidigt har de som bor i glesbygdskommuner fått sämre välfärd och annan samhällsservice trots att de har de högsta kommunalskatterna.

LO vill ändra på detta genom mer resurser till välfärden som betalas med höjda skatter för dem som tjänar mest och att staten tar ett större ansvar genom höjda statsbidrag till kommunerna.

– Vi vill ha en mer jämlik omfördelning sett ur ett klass- och könsperspektiv, säger Therese Guovelin.

Hon pekar på några av avsnitten i LOs välfärdsprogram som handlar om hur äldre tvingas köpa RUT-tjänster för hjälp i hemmet samtidigt som hemtjänsten stramas åt och att privata hälso- och sjukvårdsförsäkringar används för att köpa sig före i sjukvården.

Therese Guovelin beskriver det som en VIP-välfärd för de rika.

– Varje sådant inslag blir en ingrediens i en giftcocktail som hotar välfärden, fortsätter hon.

Hennes mål är att få en välfärd där vi är medborgare, inte kunder. Där marknadsstyrningar i verksamheten har ersatts med större handlingsutrymme för välfärdens personal att göra ett bra jobb i samverkan med brukare och patienter.

– Låt professionen få ta ett större ansvar.

Therese Guovelin vill inte tro att kravet om stopp för vinstjakten inom skola, vård och omsorg är dött en gång för alla efter höstens val.

– De allra flesta stöder ändå detta krav. Den frågan kommer säkert att vara aktuell i den folkomröstning om välfärden som vi vill ha, säger hon.