Många av Kommunals medlemmar arbetar som barnskötare. En viktig del i jobbet är arbetsmiljön och i förskolan finns flera utmaningar, alltifrån en hög ljudvolym till stress och stora barngrupper. Andra problem är brist på vikarier när någon blir sjuk. Allt detta påverkar arbetsdagarna för barnskötarna.

En av de viktigaste faktorerna för en bra arbetsmiljö i barnomsorgen är storleken på barngrupperna. I många förskolor är grupperna stora vilket leder till stress för både de anställda och barnen.

Marie Göransson har sagostund med Saga Falkeborn och Charlie DIsmats.

Här finns landets minsta barngrupper

Nyheter

KA har jämfört Skolverkets statistik för antal barn i barngrupper med kommunernas egen statistik för att se om siffrorna överensstämmer. Frågor har också ställts till kommunerna om vad de baserat sina siffror på. Det finns intressanta skillnader i om siffrorna kommer från den grupp som barnen är i under den större delen av dagen, eller om siffrorna är hämtade från de mindre grupper som barnen delas in i under delar av dagen.

Enligt Skolverkets riktlinjer ska siffrorna tas från den grupp som barnen ingår i under en större del av dagen. Dock har Skolverket inte satt ner foten och sagt vad detta bör innebära i timmar.

Furubackavägens förskola utanför Linköping har enligt statistiken landets minsta barngrupper. En av framgångsfaktorerna för en bättre arbetsmiljö på den förskolan har varit att dela upp barnen i mindre grupper under en stor del av dagen. Det har varit bra för dem som arbetar där att göra så.

”Man har en extra växel att lägga i när man kommer hem”, säger Linda Branthammar.

Dock har systemet också nackdelar anser Ingela Ritapuu-Rebo på Kommunals sektion i Linköping. Hon menar att systemet ser bra ut på pappret men att det är väldigt sårbart när det råder brist på vikarier.

Det är viktigt att komma till rätta med arbetsmiljöproblemen i förskolan. Om stressen minskar leder det inte bara till bättre dagar för de anställda, utan också till att det blir lättare att rekrytera både barnskötare och tillfälliga vikarier. Förskolan har en av arbetsmarknadens högsta sjuktal och storleken på barngrupperna är avgörande när det gäller att minska antalet sjukskrivningar bland de anställda. Att förskolan är en attraktiv arbetsgivare med en bra arbetsmiljö är viktigt för alla!