Allt fler av kommunalarna har internationella koncerner som arbetsgivare. De är anställda av svenska företag som ofta påverkas av ekonomi och beslut i flera andra länder. För facket innebär det ofta att de inte har insyn i hela den ekonomi som påverkar de svenska jobben.

Men det finns en möjlighet för facket att komma runt det. Redan för ett tjugotal år sedan bildades möjligheten med EWC – europeiska företagsråd för fackförbund och arbetsgivare i stora företag med verksamhet i flera länder. Råd som ska se till att kommunikationen fungerar bättre. Nu har Kommunal varit med och  förhandlat fram ett avtal i L&T koncernen tillsammans med finska, ryska och estniska fackförbund. I Sverige arbetar de med städ- och servicetjänster.

– Det är det första EWC vi är med i på servicesidan, säger Lars Fischer, som är enhetschef för städ- och servicesektorn på Kommunals förbundskontor.

Sedan tidigare sitter Kommunal med i sex EWC på bussidan och ett inom vård och omsorg. Hos L&T kommer 17 fackliga ombud att sitta med från Sverige, Finland, Estland och Ryssland. De fem svenska ombuden kommer från Vision, Unionen, Fastighets och Kommunal.

– Vårt ombud är anställd som driftstekniker och är arbetstagarrepresentant i koncernens svenska bolagsstyrelse.

Ett problem är att företagsspråken är finska och engelska. I avtalet som skrivits har man kommit överens om att alla handlingar ska översättas till svenska och att det ska finnas svensk tolk med på alla möten.

– Det kommer att betalas av företaget.

Vad vinner ni på att vara med?

– Fördelen är att tidigt få information om det som pågår i hela koncernen innan det kommer så långt som till förhandlingar. Utan EWC ser vi i Sverige bara den svenska delen av företaget, de i Estland den estniska och så vidare. Här får vi en chans att se utvecklingen tillsammans.

Hur kommer det sig att Kommunal inte sitter med i EWC i fler koncerner. Bland annat företag som städ- och servicejätten Coor har över 6000 anställda bara i Sverige?

– För att starta ett måste det finnas fackförbund i andra länder som är intresserade av att starta ett. Det ger ingenting om vi sitter där själva.

Och har ni fler på gång?

– På djursidan är vi har vi kontakt med fackligt aktiva i Storbritannien om att bilda ett i veterinärföretaget Evidensia. Det har vi för att vi fått signaler om att de är intresserade.

EWC

  • Står för European Work Councils, på svenska europeiska företagsråd.
  • Är ett råd där företrädare för arbetare och företagsledning möts.
  • I april 2018 hade 1529 råd bildats sedan starten, 1150 av dem var aktiva.
  • Ett råd kan bildas i alla koncerner som har minst 1000 anställda i minst två EU-länder med minst 150 anställda i två av dem.
  • Rådet består av fackliga delegater från arbetstagarna i olika länder samt företagets styrelse på koncernnivå.
  • Kommunal sitter med i Nettbuss, Keolis, SNCF, Arriva, Nobina, Transdev inom transportsektorn, i Capio på vårdsidan och i L&T inom Städ och service.

Källa: ETUI (European Tradeunion institute)

 

L&T

  • Står för Lassila och Tikanoja.
  • Företaget startades i Finland 1905 men började med städ och service först på 1990-talet.
  • Har i dag ca 8500 anställda i Sverige, Finland, Ryssland, Litauen och Estland.
  • 2017 omsatte de 239 240 000 kronor i Sverige och hade 434 anställda här.