En man som varit säsongsanställd i många år fick inte komma tillbaka och arbeta under årets sommarsäsong. Arbetsgivaren menade att mannen hade blivit erbjuden ett längre vikariat som han tackat nej till och därför förlorat sin företrädesrätt. Den anställda i sin tur menade att han bara blivit erbjuden att blåsa löv i några dagar när han var sjuk. Ord stod mot ord.

– Men arbetsgivaren visade aldrig att det funnits något längre vikariat. Dessutom hade de inte meddelat att de tyckte att mannen förlorat sin förtursrätt och inte skulle få jobb. Det står i LAS – lagen om anställningsskydd – att de måste göra det minst en månad innan arbetet skulle ha börjat.

Mannen hade sparat alla anställningsavtal. Dessutom kunde han visa att han varit sjuk när erbjudandet om att blåsa löv kom. Det gjorde det lättare att få ut skadestånd som i det här fallet motsvarade den lön han skulle ha fått om han hade arbetat.

– Man ska alltid spara alla papper på anställningar, men just för säsongare är det extra viktigt.

Ulrika Lundström har varit med om att de får mindre lönehöjning än andra anställda och inte får vara med på arbetsplatsträffar eller andra personalmöten trots att de har rätt till det.

– Det har ändrats när vi tagit upp det från facket. Säsongsanställda ses ofta som andra klassens anställda. Det är de inte.

Säsongsanställdas företrädesrätt

Är en del av lagen om anställnings-­skydd (LAS).

Den som säsongsarbetat minst sex månader de senaste två åren har företrädesrätt till säsongsanställningarna nästa år.

För att det ska gälla måste du göra anspråk på den. Många arbetsgivare har papper för det – annars räcker det att göra ett eget där det står att: ”xx har blivit uppsagd efter säsongsarbete, har arbetat mer än sex månader under två år och gör därför anspråk på sin företrädesrätt.”

Rätten gäller i nio månader från uppsägningen och inte bara säsongsjobben utan också längre vikariat och tillsvidareanställningar på samma typ av jobb på samma arbetsplats.

Tackar du nej till ett jobb kan du förlora företrädesrätten.

Anställda med företrädesrätt måste i de flesta fall få jobb innan arbetsgivaren kan anställa personer som inte har det.