Kvinnan är anställd av det privata vårdföretaget Norlandia Care AB och har arbetat där i fyra år. För ett år sedan fick hon ny chef och har sedan dess bett om att få en heltidstjänst. Under våren fick hon gå upp från 80 till 90 procent.

I somras pratade kvinnan återigen med sin chef om att få heltid, eftersom det blivit lediga tjänster. Samtidigt berättade kvinnan att hon var gravid. Chefen ska ha lovat att återkomma.

Efter samtalet ska andra kolleger ha fått gå upp till heltid. När kvinnan tog upp saken igen ska hon ha fått beskedet att det inte skulle gå ihop lagligt med schemat.

Undersköterskan började då misstänka att chefen diskriminerar henne på grund av graviditeten och har därför anmält arbetsgivaren till DO. Myndigheten har valt att gå vidare och bett Norlandia svara på varför kvinnan inte har fått gå upp till heltid och hur arbetsgivaren förklarar att andra anställda fått gå upp till heltid. DO vill också veta hur företaget ställer sig till att kvinnan upplever sig diskriminerad.

Norlandia har svarat DO och nekar till att kvinnans graviditet eller kön har med saken att göra. Däremot medger företaget att arbetsgivaren ”i viss mån” brustit i att berätta för medarbetaren vad orsaken varit till att hon inte fått heltid.

Lars Henningson som är HR-chef på Norlandia skriver i ett mejl till KA att företaget inte vill kommentera ett enskilt medarbetarärende.

KA har varit i kontakt med kvinnan som avböjt att bli intervjuad.