Det kan jämföras med endast två i fjol och närmare tio stycken 2015.

Att de centrala tvisterna ökat betyder att det är ännu fler tvister lokalt. Den bedömningen gör Kommunals ombudsman Peter Larsson, som märker en tydlig ökning av tvister där skyddsombud har hindrats.

– Det är fler som ringer och frågar. Jag tror att man löser 50 procent lokalt och skickar 50 procent vidare till förbundet centralt.

Vanligaste orsaken till en tvist är enligt Peter Larsson att arbetsgivaren inte samverkat med skyddsombudet.

– Det är ytterst sällan det handlar om att skyddsombudet gjort ett stopp och arbetsgivaren startat i gång arbetet igen.

2016 gav LO ut rapporten Trakasserier av skyddsombud. Skyddsombud i LO-förbunden har svarat på en enkät. Där framkommer det att 9 procent av de som svarat bland Kommunals skyddsombud motarbetats, 27 procent har hindrats och 12 procent har utsatts för trakasserier.

Han anser att den lagstiftning som finns i dag är tillräcklig. Att den inte alltid tillämpas från arbetsgivarnas håll handlar om okunskap, är hans uppfattning.

– Vi har tillsammans med parterna inom det offentliga skapat en arbetsmiljöutbildning där alla chefer ska gå tillsammans med de utsedda skyddsombuden.

På den privata sidan är det Prevent som håller i utbildningarna.

Peter Larsson säger att arbetsgivarna måste inse att det är skyddsombuden som oftast har den verkliga kunskapen om arbetsmiljön.

– Många chefer har mycket personal och hinner inte vara ute i verksamheten. Det är ren vinning för arbetsgivaren att skyddsombuden har den här kunskapen för då får även arbetsgivaren den kunskapen med sig. Om skyddsombuden hindras går det ut över de anställdas arbetsmiljö och hälsa.

I LO-rapporten framgår det att mellan 2012 och 2016 minskade antalet skyddsombud utsedda av Kommunal med nästan 2 000. Peter Larsson är inte helt säker men har en känsla av att antalet ökat något. I den arbetsmiljöstrategi som Kommunal antagit 2018 står det att antalet skyddsombud ska öka. Skyddsombudens status och Kommunals stöd ska också öka.

Peter Larsson tror att en av anledningarna till att antalet minskat är för att Kommunals stöd inte alltid varit tillräckligt. Det vill Kommunal också ändra på.

– Varje skyddsombud ska få en introduktion och tilldelas en mentor. Inom tre månader ska ett nytt skyddsombud få utbildning. Det har varierat alldeles för mycket. Ibland har det dröjt flera år. Vi måste skärpa till oss.

Fotnot: Bilden till vänster är licenserad av Creative Commons BY-NC-ND via Wikimedia.