Extratjänsterna ska hjälpa långtidsarbetslösa och nyanlända i jobb. Flest extratjänster finns i Uppsala, Stockholm, Göteborg och Gävle. KA:s tidigare granskning av extratjänster visade att Gävle hade den lägsta lönen på 16 000 kronor. Den första oktober höjdes lönen till 17 500 kronor.

– Det är några som är jättebesvikna på höjningen av lönen. Jag kan inte annat än att hålla med, säger Ina Fagerlind, ordförande, Kommunals sektion i Gävle.

Kommunen hade lovat att extratjänsterna skulle ingå i den årliga lönerevisionen, men så blev det inte. Kommunal har krävt att extratjänsterna minst ska ha en månadslön på 18 700 kronor, vilket är lägstalönen i avtalet med Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Vilken lön som gäller regleras i lokala överenskommelser mellan arbetsgivare och fack, det gör att lönerna skiftar runt om i landet.

Någon riksomfattande uppföljning av extratjänsterna har inte gjorts av Kommunal eller SKL som är den största arbetsgivarorganisationen på området. Därför saknas en samlad bild. Inom det avtalsområdet finns alltså drygt 13 800 extratjänster, i privata företag knappt 950.

Almega som företräder privata arbetsgivare kräver ett stopp för extratjänsterna.

Skälet är arbetskraftsbrist, därför vill Almega prioritera utbildning och matchning till jobb.

Både SKL och Kommunal anser att flertalet som har extratjänster står långt ifrån arbetsmarknaden och behöver både praktisk erfarenhet och utbildning för att ta ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Behovet av utbildning framhålls.

– Det vore bra om man kom i gång med arbetsmarknadsutbildningar. Vi har till exempel haft diskussioner med SKL och Arbetsförmedlingen om en nationell vårdbiträdesutbildning, för de personer som kommer in på extratjänster och känner att de vill jobba inom vården, säger Mikael Lundberg, ombudsman, arbetsplats och avtalsenheten, Kommunal.

En utbildning tror han skulle ge större chanser till fortsatt jobb och kanske även leda till fortsatta studier för att bli undersköterska.

Den som har en extratjänst kan även ha andra arbetsgivare, i september fanns närmare 90 extratjänster i övrig offentlig verksamhet och drygt 1900 i ideella föreningar.