Arbetsförmedlingen har granskat arbetsmarknaden för personer med endast förgymnasial utbildning.

En slutsats är att utbildning är nyckeln till arbete.

– Man kan konstatera att det finns en arbetsmarknad även för dem med kort utbildning, men den är begränsad. Tendensen är att det är svårare att få jobb utan en gymnasieutbildning, säger Anders Ljungberg, enhetschef på Arbetsförmedlingens analysavdelning, till Arbetet.

I rapporten konstateras att antalet inskrivna på Arbetsförmedlingen som saknar gymnasieutbildning har fördubblats, från 53 000 till 106 000, de senaste tio åren.

– Två av tre av dessa är födda utanför Europa och många saknar också en fullständig grundskoleutbildning, säger Anders Ljungberg.

Och det är något som gör det än svårare att komma in på arbetsmarknaden.

Det finns även en förskjutning i ålder över tid. Tidigare var det fler äldre med kort utbildning.

– Nu är det mest yngre personer, vilket kan ses som en fördel. De har många yrkesverksamma år framför sig vilket gör utbildning till en nyckelfaktor, säger Anders Ljungberg.

Samtidigt gör det faktum att många även saknar komplett grundskola att vägen kan bli lång. Då kan det behövas en kombination av åtgärder, menar han.

– Det viktigaste är en fullgjord gymnasieutbildning, men alla har inte förutsättningarna för en längre utbildning. Då kan det behövas olika former av subventionerade anställningar och fler jobb med lägre kvalifikationskrav.

Av dem i gruppen som jobbar är det många, närmare 80 procent, som har arbete inom yrken som normalt kräver högre utbildning.

Till exempel inom bygg, handel, vård, naturbruk, tillverkning och transport.

En förklaring är att många är äldre, med lång erfarenhet som kompenserat för den kortare utbildningen. När de slutar ersätts de ofta av någon mer välutbildad.

Det gör att arbetsmarknaden för den som inte har fullföljt gymnasiet krymper ytterligare.

Rapporten visar på ett annat problem för den här gruppen.

Det är att nästan 75 procent av de jobb som normalt bara kräver en kortare utbildning innehas av personer med minst gymnasium och alltså är överkvalificerade.

– Utbildningsnivån har ju höjts generellt i Sverige och kan man visa upp en fullgjord gymnasieutbildning så är det lättare att få jobb, även de som inte har det kravet, säger Anders Ljungberg.

 

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Arbetet, som tillsammans med Kommunalarbetaren och tre andra tidningar ingår i LO Mediehus.

De vanligaste yrkena bland personer med kort utbildning

 • Städare
 • Lager och terminalpersonal
 • Lastbilsförare
 • Restaurang och köksbiträden
 • Vårdbiträden
 • Personliga assistenter
 • Butikssäljare, fackhandel
 • Fastighetsskötare
 • Övriga servicearbetare
 • Butikssäljare, dagligvaror

Arbetslöshet bland personer med olika utbildningsnivåer (25-64 år) det första halvåret 2018:

 • Arbetslösheten bland inrikes födda som saknar en gymnasieutbildning är 8,7 procent
 • Arbetslösheten bland inrikes födda som har minst en gymnasieutbildning är 3,0 procent
 • Arbetslösheten bland utrikes födda som saknar en gymnasieutbildning är 43,2 procent
 • Arbetslösheten bland utrikes födda som har minst en gymnasieutbildning är 14,6 procent

Källa: Arbetsförmedlingen