I sju av Sveriges län finns sjukvårdspartier med vården som sin viktigaste fråga. Sex av dem har ökat rejält i valet. I Norrbotten har Sjukvårdspartiet nu 27 av landstingsfullmäktiges 71 mandat. Det betyder att de har gått om Socialdemokraterna, som för första gången på 80 år inte blev största parti.

Lena Hedman, sjukvårdspartiet i Norrbotten.

– Jag är så glad över att det gått så bra, säger undersköterskan Lena Hedman, som står på 23:e plats på partiets valsedel och är en av dem som nu kan få en plats i landstingsfullmäktige.

Hon tror att framgången beror på en oro över att sjukhus och vårdcentraler i framförallt de norra delarna av länet ska läggas ner. Hennes analys får stöd av hur landstingsrösterna fördelar sig. I Kiruna fick partiet 69,9 procent av landstingsrösterna.

– Där finns en stark oro för att sjukhuset ska tas bort. I så fall får de 12 mil enkel väg till närmsta sjukhus i Gällivare.

En annan viktig fråga menar hon är personalen på vårdcentraler.

– Det är för många stafettläkare. Det kostar så mycket pengar och vården blir sämre. Vi måste få läkare som stannar kvar. Både de och annan personal i sjukvården måste få höjda löner.

Ett annat landsting där ett sjukvårdsparti ökat stort är i Södermanlands läns landsting.

I förra valet hade partiet ”Vård för pengarna” åtta mandat i år fick de 15. Undersköterskan Lorena Ramos är en av dem som var med och startade partiet 2013 och partiets andra namn.

– Vi siktade på egen majoritet. Det fick vi ju inte. Men vi gick om moderaterna, säger hon.

Till skillnad från i Norrbotten ligger inte något hot om sjukhusnedläggning till grund för framgången. Istället handlar det om kritik mot det löpande arbetet inom sjukvården.

– Vi har blivit beskyllda för att vara ett fackligt parti av andra partier, speciellt i början, men det är ett missförstånd. Det är för att de andra partierna inte förstår att arbetsmiljön går hand i hand med bättre patientflöde.

Hon menar att Södermanlands läns landsting har högst överbeläggning på sjukhusen i hela landet och att det hänger samman med att för stor del av budgeten går till administration.

– Vår första prioritering är att flytta resurser från administration till golvet. Resurserna ska gå till patienterna, säger Lorena Ramos.

En sak som förenar Lena Hedman i Norrbotten och Lorena Ramos i Södermanland är att båda tycker att personalen får ta oförskyllt mycket ansvar för att vården inte håller måttet i dag.

– Det är inte personalen som är dålig, det är systemet, säger Lorena Ramos.

– Den största utmaningen vi står inför nu är att vända den här skutan, säger Lena Hedman som menar att en fördel i det arbetet är att så många i partiet själva arbetat inom sjukvården.

– Vi vet var problemen finns.

Vilka de ska styra tillsammans med är inte klart så här två dagar efter valet, delvis för att valresultatet fortfarande är preliminärt. I Södermanland har förhandlingarna om makten inte börjat än.

– Det blir nog i nästa vecka, men vi kan tänka oss att styra både tillsammans med höger och vänster. Det enda parti vi inte vill samarbeta med är SD.