Under de senaste åren har klyftorna i vårt land ökat. Det här skrev KA om i nummer 10 och nu har reportrarna Pernilla Josefsson och Stephen Lindholm gjort en uppföljning. De har frågat representanter för våra olika riksdagspartier vad de tycker om denna utveckling. Alla partier utom SD tycker att det är ett problem med de växande inkomstskillnaderna.

Något som har blivit tydligt inför detta val är att många väljare tycks ha glömt bort vår gemensamma historia. Få verkar minnas hur vårt samhälle såg ut på 1800-talet när folkrörelserna växte fram. Då var det inte ovanligt att arbetare fick betalt i sprit efter avklarat dagsverke och fyra veckors semester var bara en dröm. Likaså var det inte självklart att alla fick gå i skolan eller att det fanns en försäkring för dem som blev sjuka och var oförmögna att arbeta.

Alla dessa samhällsförbättrande åtgärder är resultatet av politiska reformer under historiens gång. Hos mina farföräldrar fanns förståelsen för vikten av detta, för de hade själva vuxit upp under början av 1900-talet och sett den utbredda fattigdomen och alkoholismen. De hade också själva fått erfara att det var långt ifrån självklart att få gå klart skolan. Det var endast dem förunnat som inte behövde vara med och själva bidra till familjeförsörjningen.

Jag efterlyser mer eftertanke kring vad gångna tiders människor och politiker har gjort för oss och för att vi ska få ett bättre samhälle att leva i med allmän rösträtt, sjukvård, skola för alla och lagstadgad semester. Fundera över hur du bäst tycker att vi kan ta vara på det som är bra i samhället och hur vi kan jobba vidare med de delar där du inte riktigt är nöjd. Detta är viktigt eftersom politik i mångt och mycket är en fråga om hur pengar ska fördelas. Ska resurserna gå till en stärkt välfärd med fler kolleger inom vård, barnomsorg och skola? Eller ska samma pengar användas till att sänka skatterna?

När det här skrivs är det väldigt nära till valet. Att ha möjlighet att rösta är fantastiskt och många är de som klär upp sig för att på valdagen ta vara på denna demokratiska rättighet. Andra förtidsröstar innan den 9 september, det viktiga är att ta vara på möjligheten att påverka samhällsutvecklingen. Vilket samhälle vill du ha?