Vill ni förändra reglerna (sist in först ut) vid uppsägningar i lagen om anställningsskydd? Hur?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Nej.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Nej. Miljöpartiet anser att LAS är väl utformad så som det är i dag. ­Turordningsreglerna fyller sitt syfte.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Ja. Vi vill ta bort tvåpersonsundantaget i LAS som gör det möjligt för arbetsgivare med högst tio anställda att undanta två personer från turordningslistan vid uppsägningar på grund av arbetsbrist.”

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Vi vill att kompetens ska väga tyngre i turordningsreglerna i linje med förslaget som diskuterats mellan PTK och Svenskt Näringsliv. Exakt hur reglerna ska utformas vill vi diskutera med parterna.”

 

Liberalerna

”Vi vill att kompetens ska ersätta anställningstid som måttstock när turordningslistan upprättas. Tur­ordningslistan ska liksom i dag fastställas i förhandling.”

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Vi vill ta bort turordningsreglerna i LAS, till att börja med för företag med upp till 50 anställda. Vi vill att arbetsmarknadens parter ska bestämma mer över vilka spelregler som ska gälla.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Ja. Vi vill att undantagen från tur­ordningsreglerna i LAS utökas från två till fyra personer oavsett företagets storlek.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Vi vill utöka undantagen i turordningsreglerna från två till fem.”

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.