Vill ni lagstifta om lägstalöner?

 

Socialdemokraterna.

Socialdemokraterna

”Nej. Det är parterna som förhandlar löner. Politikerna ska inte lägga sig i.”

 

Miljöpartiet.

Miljöpartiet

”Nej. Det är bra att makten över löner och avtalad tjänstepension ligger hos arbetsmarknadens parter. Men politiken behöver agera om inte parterna tar sitt ansvar för jämställda löner och pensionsavtal.”

 

Vänsterpartiet.

Vänsterpartiet

”Nej. Att lagstifta om lägstalöner är ett hot mot den svenska lönebildningsmodellen. Sänkta ingångslöner för vissa, som borgarna föreslår, riskerar att pressa ned lönerna för andra grupper på arbetsmarknaden.”

 

Moderaterna.

Moderaterna

”Nej. Lönebildning är en fråga för part­erna. Däremot vill vi se en ny form av lärlingsanställningar genom Alliansens inträdes­jobb.”

 

Liberalerna

”Nej. Däremot vill vi skapa fler chanser för nyanlända och för ungdomar utan gymnasieutbildning genom en ny anställningsform. Ett första jobb med lite lägre lön är mycket bättre än bidragsberoende.”

 

Centerpartiet.

Centerpartiet

”Vi tror att en lösning kan vara att lagstifta om ingångsjobb med lägre ingångslön. Det handlar inte om att sänka löner för anställda utan att de som står långt från arbetsmarknaden ges möjlighet till ett första jobb.”

 

Kristdemokraterna.

Kristdemokraterna

”Nej. Vi föreslår dock inträdesjobb som en ny anställningsform för nyanlända och unga under 23 år utan gymnasieexamen. Inträdesjobben har en lägre ingångslön och sänkt arbetsgivaravgift.”

 

Sverigedemokraterna.

Sverigedemokraterna

”Bara för en ny form av lärlingsanställningar. I övrigt värnar vi om den svenska modellen där parterna förhandlar lönefrågan.”

 

Svaren till Partikollen är sammanställda av Elin Steen och Stephen Lindholm från Kommunalarbetaren samt Karl Martinsson och Johanna Wreder från Arbetet.